SEIZOEN 2015 - 2016
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Mededelingen
BESTUUR
21-7-2016
Nieuwsbrief Kennel 2.0

Beste Terriërs,

 

Het hockeyseizoen 2015-2016 zit er op. We kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen. Niet alleen op hockeyzaken zijn we succesvol geweest, ook bouwkundig en organisatorisch zijn de nodige zaken geregeld. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, en daar zullen we met ingang van het nieuwe seizoen ook mee starten. Het bestuur zal intensief met de diverse commissies gaan praten over een zo groot mogelijke verzelfstandiging, zodat het voor iedereen in de vereniging duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor wat, en bij wie je terecht kunt voor vragen of suggesties.

 

De selecties zijn achter de rug. We hebben als vereniging de landelijke media hiermee gehaald. Een groot artikel in de Volkskrant, en vervolgens een televisie uitzending van RTL, alles over de selectieprocedures bij de Terriërs. Heel leuk dat wij ons als vereniging hiermee op de kaart hebben gezet.

Natuurlijk is het een proces, waarin niet iedereen kan krijgen wat hij of zij wil, maar duidelijk is wel dat er op een heel integere manier mee wordt omgegaan. Als vereniging zijn wij van mening dat het spelplezier voor iedereen in de vereniging zo optimaal mogelijk moet zijn, en dat geldt voor zowel top, breedte als recreatie.

 

We gaan nu allemaal even genieten van een fijne vakantie, beginnen dan weer in Augustus met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, waarvan we hopen dat er nog meer sportieve uitdagingen in mogen zitten als het afgelopen jaar.

 

Namens het bestuur,

 

Wytze van der Meer

Voorzitter
JEUGD
1-7-2016
Jaarschema trainingen en wedstrijden jeugd

Bijgevoegd een weekoverzicht (tot aan de winterstop) van de trainingsweken en competitewedstrijden voor het seizoen '16/17.

Sportieve groet,
Cie HTZ


Bijlage: Jaarschema trainingen en wedstrijden jeugd 1617 publ_.pdf


ARBRITRAGE
14-8-2014
Aanwijzingsregeling scheidsrechters

Regelmatig kregen we vragen over de manier van aanwijzen van scheidsrechters, en wat te doen als je onverhoopt niet kan fluiten. Daarom hebben we het met instemming van het bestuur op schrift gezet, zie de bijlage.

We vertrouwen er op dat in het komende seizoen de opkomst weer even betrouwbaar, onpartijdig, en succesvol is als voorgaande jaren, en wensen jullie veel plezier bij het fluiten.

De scheidsrechterscommissieBijlage: Reglement Scheidsrechterscommissie Terriers.docx


TRAININGEN
2-7-2016
Voorlopig trainingsschema 2016/2017

Bijgevoegd het voorlopige trainingsschema wat ingaat op maandag 29 augustus 2016 en dan drie weken van kracht is. Eind augustus / begin september publiceren wij vervolgens het definitieve schema wat vanaf maandag 19 september 2016 zal gelden. 

Sportieve groet,

Cie HTZ

Email voor vragen: technischecommissie@hvdeterriers.nl


Bijlage: Voorlopig trainingsschema 1617.pdf


1-7-2016
Start trainingen nieuwe seizoen

In augustus starten alle teams weer met trainen.

De selectieteams jeugd en senioren starten in overleg met begeleidingsstaf en ontvangen hierover bericht.

De breedteteams jeugd en senioren starten in de week van maandag 29 augustus 2016 met trainen.

De instuiftrainingen Meisjes C en Meisjes B starten in de week van maandag 19 september 2016.

De E en F spelende en trainingsleden starten in de week van maandag 29 augustus 2016 met trainen.

De Drijver Goalie Academy en de instuif keeperstraining E start op maandag 5 september 2016.

Het voorlopige trainingsschema is tevens zichtbaar op de website.

Sportieve groet,
Cie HTZALGEMEEN
26-8-2016
KNHB: September: de maand van de trainers en coaches

De laatste nieuwsbrief van de KNHB als bijlage.

Bijlage: KNHB nieuwsbrief.docx


23-8-2016
KNHB Reglementen en Speelgerechtigdheidsregels seizoen 2016-2017

De start van het nieuwe hockeyseizoen (2016-2017) komt steeds dichterbij, de meeste competities starten het eerste of tweede weekend van september.
Op veel clubs zijn de trainingen alweer begonnen en is er gestart met de laatste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
 
De afgelopen weken zijn er vanuit de KNHB verschillende belangrijke competitie-documenten gepubliceerd op de website van de KNHB; waaronder de KNHB Reglementen uitgave 2016 (incl. het Bonds- en Tuchtreglement) en de gewijzigde Speelgerechtigdheid-/Invalregels voor het seizoen 2016-2017. Informatie die van groot belang is voor een ordelijk verloop van onze competities.
 
De documenten zijn via onderstaande links te downloaden op de KNHB-site.
 
KNHB Reglementen 2016 (incl. het Bonds- en Tuchtreglement) & KNHB Reglementen 2016, overzicht belangrijkste wijzigingen t.o.v. uitgave 2015, klik hier.
Regels speelgerechtigdheid veldhockey seizoen 2016-2017, klik hier.
Regels speelgerechtigdheid zaalhockey seizoen 2016-2017, klik hier.
 
Wij verzoeken iedereen (bestuurders, hockeyers, teambegeleiders) kennis te nemen van de inhoud van deze documenten en bestuurders/TC’s deze informatie nadrukkelijk te delen met trainers/coaches/aanvoerders/overige betrokkenen binnen de vereniging.
 
Wij wensen iedereen een sportief en succesvol seizoen toe!
 
Afdeling Competitie
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
Nieuwegein, 17 augustus 201623-8-2016
Aanmeten gebitsbeschermers op 30 augustus

Best leden,
 
Op dinsdag 30 augustus komt onze clubtandarts Aletta De Goede-Udding de door de KNHB verplicht gestelde gebitsbeschermers weer aanmeten in het clubhuis. De bitjes kunnen voor de eerste competitiewedstrijden beginnen worden opgehaald, circa 2 weken na het happen.

De diverse leeftijdsgroepen worden op de volgende tijden verwacht.
17.30 uur : e en f jeugd
18.30 uur : d jeugd
19.00 uur : c jeugd
19.30 uur : b en a jeugd
20.00 uur : senioren /veteranen

Het aan laten meten van een gebitsbeschermer kost € 35,00.
Betalen á contant (bij voorkeur gepast) op dinsdag 30 augustus.
 
Met sportieve groet,
 
Yvonne Knijn
Materialencommissie4-7-2016
Dankwoord familie de Jager

Graag willen wij langs deze weg de Terriers bedanken voor de vele blijken van medeleven die getoond zijn na het overlijden van  Fré.

 

We willen graag de voorzitter bedanken voor zijn warme woorden tijdens de afscheidsplechtigheid.

Dank ook voor de bloemen die namens de Terriers gebracht waren en het grote aantal leden en oud leden dat bij de plechtigheid aanwezig was.

 

Dit alles was en is een grote steun voor ons.

 

Familie De Jager
MATERIALENCOMMISSIE
23-8-2016
Ophalen keepertassen 30 augustus 2016

Ophalen keepertassen

Beste coaches / aanvoerders van teams zonder vaste keeper,
 
Op dinsdag 30 augustus 2016 willen wij coaches / aanvoerders van teams zonder vaste keeper de gelegenheid geven de keepertas op te halen in het clubhuis.
 
We verwachten de desbetreffende categorieën op volgende tijden:

D, E: 19:00 uur
A, B, C: 20:00 uur

Aangezien we voor iedere tas even de tijd willen nemen, kan het zijn dat u soms even moet wachten. Wij vragen u hiervoor wat begrip.

Er zullen indien gewenst lockers toegewezen worden. Deze dienen afgesloten te worden met een cijferslot dat u zelf deze avond meeneemt.
 
De uitleenregels die in het seizoen 2010/2011 zijn ingegaan blijven
onverminderd van kracht in 2016-2017.
 
Hieronder nog even kort de regels:
Iedere vaste keeper of iedere coach van een team met tas in beheer tekent
een overeenkomst, waarin duidelijk zal worden aangegeven hoe wij verwachten dat er moet worden omgegaan met de door De Terriërs ter beschikking gestelde keeperuitrusting. Tevens zal er bij uitgifte van de uitrusting een borg gevraagd gaan worden van € 50,- per uitrusting. Wij gaan er vanuit dat een ieder deze borg terug zal krijgen aan het eind van het lopende seizoen, tenzij er gebreken worden geconstateerd die alleen door slechte omgang met de uitrusting hebben kunnen ontstaan.
 
Graag tot 30 augustus!

Met vriendelijke groet,


Daan Sep en Yvonne Knijn 
Materialencommissie HV de Terriërs23-8-2016
2e handshockeykledingbeurs.

De tot nu toe jaarlijks georganiseerde 2e hands-hockeykledingbeurs gaat dit jaar niet omdat inbreng vorig jaar heel gering was. Wellicht volgend jaar wel weer.


MARKTPLAATS 2016
25-7-2016
Beleidskader van en voor de Terriërs

Beste Terriërs leden,

Het afgelopen seizoen hebben we het weer gezien langs de lijn, de grote betrokkenheid van alle leden en andere betrokkenen bij de club. Tientallen, misschien wel honderden leden, ouders, vrienden en bekenden waren bij de laatste wedstrijden op de club om ons Heren 1 bij te staan. Die betrokkenheid maakt onze club tot wie zij is. Dat willen we behouden voor de toekomst. Maar hoe doen we dat? Hoe zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op de toekomst, hoe richten we de club in en welke keuzes moeten we maken?

Om een start te maken met het krijgen van antwoorden op die vragen organiseerde ons bestuur ongeveer een jaar geleden een bijeenkomst waarin een grote groep leden werd gevraagd mee te denken over de toekomst. 'Wat vind je nu belangrijke issues?', 'Hoe zou de besturing van de vereniging eruit moeten zien’, 'Waar zouden we ons de komende jaren op moeten richten?' en ook 'Hoe zorgen we ervoor dat we ook de komende jaren genoeg vrijwilligers hebben om alle taken die er zijn in te vullen?'. Op basis van de inbreng van deze leden zijn er een aantal werkgroepen samengesteld. Een daarvan was de werkgroep 'Beleid en organisatie'. We hebben in deze groep, na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, vele avonden nagedacht over bijvoorbeeld missie en kernwaarden die nu en de komende jaren het beste bij de club passen. Op basis van onze bevindingen hebben we kaders voor het toekomstige beleid opgesteld. Die hebben we vervolgens getoetst bij de leden op de 'Marktplaats' in april van dit jaar. Deze inbreng was zeer waardevol en hebben we zoveel mogelijk verwerkt in onze ' Beleidskaders' en voorgelegd op de laatste ALV. Omdat we het van groot belang vinden dat het beleid van de Terriërs gedragen wordt door alle Terriërs, spraken we af dat we deze breed zouden delen. Het vormt immers de basis van waar we voor staan als club. Ook de uitkomsten van de Marktplaats beloofden we met iedereen te delen. Je vindt de documenten op onze website (https://team.lisa-is.nl/login). Daarna naar documenten >Marktplaats 2016. We stellen reacties op de stukken erg op prijs en ook vragen zijn uiteraard van harte welkom. We hebben hiervoor tot 29 augustus a.s. de tijd voor gereserveerd. Daarna gaan we snel verder met de uitwerking om tijdens de ALV van oktober de vervolgstappen te kunnen presenteren. Voor reacties kun je terecht bij een van onderstaande betrokken Terriërs en/ of mail naar: secretaris@hvdeterriers.nl

Met sportieve groet,

Willem Cramer

Michel Mol

Claudia Metz

Erik Groothuis