SEIZOEN 2015 - 2016
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Mededelingen
BESTUUR
27-11-2015
Nieuwsbrief kennel 2.0

Beste Terriërs,

De tijd gaat snel. Nog een volledig veldhockey weekeind, en dan gaan veel teams de zaal in. Allemaal veel plezier en succes toegewenst. Ook in de zaal staat respect en sportiviteit heel hoog bij ons in het vaandel, en laten we dat met z'n allen ook uitdragen.

Nadat we zondag uitgespeeld zijn, gaat maandagmorgen de verbouwing van start. Afgelopen donderdag is de laatste bouwvergadering geweest, en ik moet zeggen het enthousiasme enorm is.Heel veel mensen hebben zich aangemeld om op een of andere manier te helpen. Erik Groothuis coördineert alle werkzaamheden, dus wanneer u denkt ik heb tijd en zin, bel,mail of app hem even, dan kom je tenminste niet voor niets.
Ook hebben we dringend behoefte aan rolstijgers, dus als er iemand is die er nog een heeft staan, neem dan even contact op met Erik. Alvast dank.

Nu we toch gaan verbouwen, kwam de vraag naar voren hoe wij het clubhuis aantrekkelijker kunnen maken voor de jongste jeugd. Dat kan van alles zijn, maar het moet wel passen binnen de beschikbare ruimte en budget. Dus heeft u hier gedachten over neem dan even contact op met Gabrielle Slinger, de secretaris.

Afgelopen week hebben wij een nieuw sponsorcontract getekend met de RABO bank voor drie jaar. De besteding zal zich richten op de berdere ontwikkeling van onze jeugd.

Wist u verder dat wij een heel enthousiaste businessclub hebben? Afgelopen week is er een bijzonder interessante bijeenkomst geweest,waar oud international Floris Evers een bijzonder interessante presentatie gaf over topsport en top presteren. De businessclub is er voor iedereen, organiseert 3-4 bijeenkomsten per jaar, en is laagdrempelig. Met andere woorden iedereen die de Terriërs een warm hart toedraagt, wordt lid van de businessclub. U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de Terriers, Gabrielle Slinger. Zij zorgt dan voor het vervolg. 

Naast de businessclub hebben we ook een sponsorcommissie. Sponsoring, in welke vorm dan ook is onontbeerlijk voor een vereniging als de onze. Mocht u het leuk vinden om te sponsoren, neem dan contact met ons op. Ja alweer met Garielle, onze secretaris.
Er zijn ook nog vier tribune blokken beschikbaar voor sponsoring. Leuk om met je familie, elftal of vrienden zo'n blok te kopen en je naamplaatje, met welke tekst dan ook er op te plakken.

Mocht dit de laatste kennel zijn tot het einde van dit jaar dan wens ik iedereen heel fijne feestdagen, en een gezonde, vrolijke start voor 2016.

Namens het bestuur
Wytze van der Meer24-11-2015
Terriërs en Rabobank samen weer voor goud

Langer dan veel Heiloose hockeyers zich kunnen herinneren, zijn De Terriërs en de Rabobank al partners. Afgelopen donderdag kreeg deze verbintenis  een nieuwe ‘gouden rand’ in het hoofdkantoor van de Rabobank in Castricum: De club en de bank spraken af dat ze de komende drie jaar blijven samenwerken!

Teamprestaties
Het ging donderdag niet alleen om een nieuw contract. Er was een bijeenkomst voor ‘Black & Yellow’, de actieve ondernemersgroep rond De Heiloose hockeyclub. Oud-international Floris Evers nam de zaal mee in een fantastisch verhaal over leiderschap en teamprestatie, onder meer vanuit zijn (o.a. Olympische) topsportervaring. Na de workshop verrichtten clubvoorzitter Wytze van der Meer en bankmanager Theo Groot de officiële handeling: zij ondertekenden de sponsorovereenkomst die loopt tot en met seizoen 2017-2018. Een samenwerking waarbij beide partijen zich inspannen om jeugdhockey extra te stimuleren. 

Kies voor enthousiasme, focus en geef gas
Floris sprak o.a. over samenwerken. Waarin de ene persoon een op gevoel georiënteerd rondje is en de ander een gestructureerd vierkantje. Vierkantjes en rondjes hebben elkaar nodig om tot de beste prestaties te komen. Ook ging het over gebeurtenissen waar je vaak geen invloed op hebt, maar je reactie daarop heb je wel in de hand. Deze twee factoren zorgen samen voor een uitkomst die heel mooi kan uitpakken als je professioneel en gefocust je pad kiest. In een formule is dit de eerste wet van Evers: G + R = U. In zijn eigen sportcarrière wist hij zo uiteindelijk te winnen (zilver in Londen) door eerst te verliezen (niet geselecteerd worden voor OS Peking). Was dit het enige mooie verhaal? Nee, Floris zit er vol mee. Krijg je een kans om een speech van hem bij te wonen, zorg dan dat je erbij bent!16-11-2015
Nieuwsbrief Kennel 2.0


Het gaat goed met de Terriërs, zowel op sportief gebied,als wel de start van allerlei activiteiten in verband met de verbouwing. In het verslag van de bouwcommissie werd al melding gemaakt van een grote interesse en bereidwilligheid onder de leden om mee te helpen. Zo hoort het ook bij een vereniging. Naast handen en goederen die werden aangeboden, was er ook een lid die vertelde dat hij geld naar de vereniging had overgemaakt omdat hij twee linker handen had. Geweldig.

Op de algemene ledenvergadering van 11 november zijn de nieuwe statuten van de vereniging goedgekeurd. Op 20 november zullen deze bij de notaris worden gepasseerd. De secretaris zal ze daarna op de site zetten en ook het in de vergadering aangepaste huishoudelijk reglement daar publiceren.

Zoals in de vorige Kennel al werd medegedeeld, raken de verschillende nieuwe commissies gevuld, en wordt er met groot elan aan de slag gegaan. Regels en procedures worden opgesteld, en zullen zodra deze zijn uitgewerkt ter vergadering aan de leden worden voorgelegd. Hiertoe behoort onder andere het door de club te hanteren tuchtrecht, de vertrouwenspersoon  en sportiviteit en respect.

In het bestuur hebben wij de afgelopen tijd diverse malen gesproken over het
veteranen L gebeuren. Wij betreuren de huidige situatie heel erg, mede vanwege het feit dat het L hockey een prachtige uitloop biedt van een hockeycarrière. Echter om dit mogelijk te maken zijn goede afspraken met alle betrokken spelers nodig. Dit laatste heeft vooral betrekking op het feit dat de L competitie begint voor die hockeyers boven de 50. Veteraan, hetgeen daaraan vooraf gaat kan je al worden van je 35ste. Dus wil je beide competities met enig succes laten verlopen, dan moet men zich wel schikken in deze leeftijdsgrenzen. Wij willen op korte termijn weer met alle betrokken partijen om tafel, om te bepraten wat we hier voor iedereen aan kunnen doen. Als vereniging is het naast het sportieve effect van L hockey, ook een belangrijke zaak dat veel L hockeyers op een of andere manier betrokken zijn bij zeer belangrijke en noodzakelijke werkzaamheden binnen de vereniging.

En dan tenslotte nog even een waarschuwing. Afgelopen week werd de fiets van Gerard Morsch gestolen, voor de voordeur van het clubhuis, op maandagmorgen. Wees dus gewaarschuwd, en doe je fiets op slot, of aan de ketting in het rek. Als ze dan allemaal in het rek staan is de stalling meteen ook een stuk toegankelijker.

Namens het bestuur
Wytze van der Meer3-11-2015
Uitkomst tuchtprocedure incident 10 oktober

Wij hebben via de website van Xenios kennis genomen van de uitkomst van de tuchtprocedure van KNHB m.b.t. het incident van JB1 op 10 oktober jl.

De KNHB heeft besloten tot een schorsing van de betrokken speler voor 9 competitie wedstrijden (veldhockey). Volgens het tuchtreglement van de KNHB is de tuchtprocedure afgerond. Conform deze tuchtprocedure hebben wij als bestuur geen afschrift ontvangen van de uitspraak. 

 
Wij hebben ons als bestuur bij de uitspraak van de Bond neer te leggen. De reglementen van de Bond voorzien niet in een andere procedure dan thans is gevolgd. 


Op de website van Xenios is verder te lezen dat de betreffende speler een taakstraf in de vorm van vrijwilligerswerk heeft gekregen en tijdelijk geen training mag geven. Ook wordt verwezen naar een onderzoek naar het gedrag van de ouders. Daarbij zijn wij niet betrokken geweest. 
 
Volgende week vindt er een gesprek plaats bij ons op het clubhuis tussen het bestuur van de Terriërs en het district over het verdere verloop van de competitie van JB1.
 

Het Bestuur
23-10-2015
Herinnering Uitnodiging ALV 28-10-2015

Beste Leden, ouders en vrienden van de Terriërs,

Graag willen wij jullie helpen herinneren aan de ALV op 28 okt. as om 20:00 uur in het clubhuis. 
In de bijlage vind u de agenda.

Op de website kunt u na inloggen via Club, Documenten, Algemene Leden Vergadering de volgende doucumenten vinden die tijdens de vergadeirng gebruikt zullen worden:
 • Concept nieuwe statuten
 • Bouwtekening 
 • Stembiljet voor als u de 28e niet aanwezig kunt zijn
Tot ziens op de 28e .

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van HV de Terriërs

Wytze van de Meer


Bijlage: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 28 okt. 2015.pdf


EVENEMENTEN
11-11-2015
Inschrijving Zomer Hockeykamp geopend

 

Van 18 juli t/m 22 juli 2016 kan je op HV de Terriërs meedoen aan een tof kamp vol uitdaging en plezier. Door de leuke oefeningen, enthousiaste begeleiders, een nieuw thema en een clinic van een topspeler wordt het een top kamp!

De trailer van Hockeykampen.nl staat online, check hem hier!

Korting:

 • Meld je voor 1 december aan en ontvang €30,- vroegboekkorting op een zomerkamp
 • Kom samen met 3 vriendjes en ontvang €10,- extra vriendjeskorting per persoon!

Zaalhockey:

Deze kerstvakantie organiseert Hockeykampen.nl samen met Nationale Sportkampen ook zaalkampen! Wil jij een talent worden in de zaal? Kijk op de website voor zaalkampen bij jou in de buurt. Meld je voor 1 december aan en ontvang vroegboekkorting op een zaalkamp!

Kijk voor meer informatie op onze site www.hockeykampen.nl


 Bijlage: Aankondiging HV de Terriers zomer 2016.docx


EF JEUGD
27-11-2015
Nieuws over Sinterklaas

Aan alle E en F leden,

Heel veel kinderen hebben hun schoentje al gezet, maar als je het vergeten bent dan kun je je schoen ook nog inleveren op vrijdag 27 november tussen 16:00 en 18:00 uur.

Op woensdag 2 december zal er een aangepaste training zijn:
Alle F-kinderen trainen van 16.00-17.00 uur.
De E-kinderen trainen op hun normale tijd.

Tijdens deze training zal Sinterklaas de E en F kinderen vereren met een bezoekje.

De kinderen kunnen op 2 december vóór of na hun training hun schoen weer ophalen. 

De EF-commissieJEUGD
29-9-2015
Weekschema wedstrijden en trainingen Jeugd

In bijgevoegd bestand is het weekschema voor de periode oktober '15 - februari '16 opgenomen. In de herfstvakantie zijn er geen trainingen.

Sportieve groet,
Cie HTZ
Bijlage: Jaarschema trainingen en wedstrijden jeugd publ_ 09-15.pdf


ARBRITRAGE
6-11-2015
Fluiten in de zaal

Beste clubscheidsrechters,

Begin december begint het zaalhockey-seizoen weer.

Het district regelt weer enkele avonden waar clubscheidsrechters van alle verenigingen kunnen komen om bijgepraat te worden over de nieuwe en bestaande zaalhockeyregels.

De volgende data zijn bekend:

·19 november bij Myra

·24 november bij Alliance

·26 november bij AthenA

·1 december bij Kikkers


Zalen open om 1930. Start briefing 20.00 uur

 

Laat even van tevoren weten (middels een mail aan onderstaand emailadres) met hoeveel personen u komt. De ontvangende clubs kunnen daar dan rekening mee houden.

Met vriendelijke groeten,

 

Willem Molenaar

Zaalhockey-commissie NH

Toernooien en evenementen

Emailadres:zaal.evenementen@knhb-nh.nl

14-8-2014
Aanwijzingsregeling scheidsrechters

Regelmatig kregen we vragen over de manier van aanwijzen van scheidsrechters, en wat te doen als je onverhoopt niet kan fluiten. Daarom hebben we het met instemming van het bestuur op schrift gezet, zie de bijlage.

We vertrouwen er op dat in het komende seizoen de opkomst weer even betrouwbaar, onpartijdig, en succesvol is als voorgaande jaren, en wensen jullie veel plezier bij het fluiten.

De scheidsrechterscommissieBijlage: Reglement Scheidsrechterscommissie Terriers.docx


HOCKEY TECH. ZAKEN
27-11-2015
Winterstop trainigsschema

Deze week waren de laatste trainingen voor de senioren en het jeugdplan. 

Vanaf komende week 49 gaat voor vrijwel alle teams de winterstop in. Alleen het miniplan traint volgende week nog door. Vanaf nu trainen de meeste teams door in de zaal. De publicatie van het winterschema komt binnenkort op de site te staan.

Vrijdag 27 november: laatste veldtrainingen senioren en jeugdplan.
Vrijdag 4 december: laatste veldtrainingen miniplan.
Maandag 4 januari: start wintertrainingsschema (miniplan en midwintercompetitie)
Maandag 8 februari: hervatting reguliere trainingsschema

Sportieve groet,

HTZ20-11-2015
Sportgala Heiloo 2015.

Draag nu jouw favoriete sporter(s) voor!

Wie worden Sportvrouw, Sportman, Sportploeg, Talent, Trainer/Coach of Vrijwilliger van 2015?

Geef jullie voorkeuren aan, wie van onze leden in aanmerking moeten komen en waarom?

Mail even naar: hockeyzaken@hvdeterriers.nl
Graag voor 1 december.

MvrG
"Hockeyzaken"2-11-2015
Shake Hands....ook weer na de herfstvakantie!

 

Sportiviteit, gezelligheid en prestatie gaan hand in hand.  Dat willen we als KNHB graag zo houden met onze verenigingen en daarom lijkt het ons geweldig om het Shake Hands initiatief landelijk uit te rollen. Shake Hands is een initiatief dat in het afgelopen seizoen vanuit alle verenigingen van district Noord-Holland is ontstaan. Hockeyvereniging AH&BC en Alliance namen hierin het voortouw. Shake Hands heeft als doel extra aandacht te geven aan Sportiviteit & Respect  en daarmee de hockeycultuur waar we allemaal zo trots op zijn te bewaren. Shake Hands is een groot succes en verenigingen uit andere districten vroegen ons  vaak of dit initiatief ook niet in heel Nederland gestart kon worden. Zo  gezegd zo gedaan!

 

Wat houdt Shake Hands in?

Aan de start van het nieuwe hockeyseizoen introduceren we Shake Hands . Eigenlijk zijn het hele makkelijke en voordehand liggende acties die voor veel spelers bekend in de oren klinken. Concreet houdt het voor de teams, coaches en scheidsrechters het volgende in:

 

  1. Voor de start van iedere wedstrijd schudden de aanvoerders, coaches en de scheidsrechter elkaar de hand om elkaar een sportieve wedstrijd te wensen

  2. Bij aanvang van iedere wedstrijd vormen beide teams en de scheidsrechters een line up en geven elkaar een hand bij de middenlijn

  3. Na de wedstrijd geven alle spelers en scheidsrechters elkaar een hand om elkaar te bedanken of feliciteren

  4. Na de wedstrijd drinken beide teams en de scheidsrechters een drankje met elkaar

 Kortom simpele acties die de ‘typische hockeycultuur’ behouden.  Dus doe ook mee en Shake Hands!

"Hockeyzaken"

 ALGEMEEN
17-11-2015
Van het Klusteam

Binnenkort gaat de verbouwing aan het clubhuis beginnen, daarom willen wij heel graag dat alle "lockers" uiterlijk 29 november leeg zijn. Spullen graag even thuis opslaan en ook de eigen slotjes zelf even meenemen zodat die later weer op de eigen locker gebruikt kan worden. Lege lockers graag open en niet op slot achter laten.

Met vriendelijke groet,

Het Klusteam
6-11-2015
KNHB nieuwsbrief

Download nu de vernieuwde hockey.nl app! online lezen
KNHB Koninklijke Nederlandse Hockeybond
VERENIGINGEN
 
Nieuwsbrief
5 november 2015
 
Nieuws
Hockey.nl app vernieuwd
Vandaag is de vernieuwde app van hockey.nlgelanceerd. Naast de zaken die je gewend bent, is de app verbeterd qua gebruik en in een nieuw jasje gestoken. Ook zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Zo kun je bijvoorbeeld meerdere teams volgen in de standenmotor. Of je nu de website gebruikt of de app, via telefoon, tablet of desktop: Hockey.nl is dé plek voor hockeyers en hockeyfans.

Heb je een iPhone of iPad? Dan staat er een update klaar in de iTunes Store. Heb je een smartphone die op Android draait, zoals Samsung of HTC? Dan moet je de app opnieuw downloaden en installeren. De nieuwe versie staat op je te wachten in de Play Store!
lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
Spelregelwijzigingen zaalhockey (2015-2016)
Eerder is gecommuniceerd dat de senioren vanaf het seizoen 2015-2016 weer 6 tegen 6 spelen in de zaal. Daarnaast zijn er nog een aantal spelregelwijzigingen die dit seizoen van kracht zijn. Wil jij goed voorbereid de zaal in?
lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
Uitgelicht
Week van Respect
9-15 november
Van 9 tot en met 15 november vindt de 10e editie van de Week van Respect plaats. Een initiatief om respect in onze samenleving te bevorderen. Tienduizenden kinderen gaan tijdens deze week met lesmateriaal en activiteiten aan de slag. Jaarlijks spannen vele docenten, BN-ers, topsporters, maatschappelijke organisaties, sportclubs en gemeenten zich hiervoor in. Sportiviteit & Respect is één van de thema’s in de Week van Respect.

Samen sta je sterker dan alleen. De KNHB steunt dit initiatief. Directeur Erik Gerritsen is daarom ambassadeur van de Week van Respect. Meer informatie vind je opwww.weekvanrespect.nl.
 
 
Agenda
9 NOV
Start Week van Respect
 6-11-2015
Hockey.nl app vernieuwd

Vandaag is de vernieuwde app van hockey.nl gelanceerd. Naast de zaken die je gewend bent, is de app verbeterd qua gebruik en in een nieuw jasje gestoken. Ook zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Zo kun je bijvoorbeeld meerdere teams volgen in de standenmotor. Of je nu de website gebruikt of de app, via telefoon, tablet of desktop: Hockey.nl is dé plek voor hockeyers en hockeyfans.

Heb je een iPhone of iPad? Dan staat er een update klaar in de iTunes Store. Heb je een smartphone die op Android draait, zoals Samsung of HTC? Dan moet je de app opnieuw downloaden en installeren. De nieuwe versie staat op je te wachten in de Play Store!


19-2-2015
€ 1.000 PER NIEUWE VOLVO VIA VOLVO TON VAN KUYK !

WEET U HET NOG:
WE KRIJGEN ALS CLUB € 1.000 PER NIEUWE VOLVO
VIA VOLVO TON VAN KUYK !


Best clublid,

Hoewel de keuze voor een auto natuurlijk helemaal uw eigen zaak is, wil ik toch nog een keer een lans breken voor de Clubbonusactie van Volvo. Het clublid (of de ouders van een jeugdlid!) die een nieuwe Volvo koopt of least via onze eigen Volvo clubdealer Ton van Kuyk beloont daarmee onze club met liefst € 1.000 netto in de clubkas. Die bonus komt van de importeur Volvo Cars Nederland B.V. en gaat dus niet ten koste van uw inruil of onderhandeling bij de dealer!

Deze actie is verlengd voor 2015 en loopt exclusief bij onze clubdealer Volvo Ton van Kuyk. Want hij heeft al jaren een herkenbare band met onze club. Onnodig te zeggen dat we als club erg gebaat zijn bij het welslagen van deze actie.

Het werkt heel simpel. Wanneer u een nieuwe Volvo koopt of least via Volvo Ton van Kuyk geeft u aan dat u clublid bent of ouder bent van een jeugdlid. Serge Verhulp van Volvo Ton van Kuyk zal dan het clubbonus formulier invullen. U hoeft slechts een bewijs van lidmaatschap te overleggen middels een afschrijving van de contributie.

We hopen samen dat dit voor 2015 een goede bijdrage kan leveren voor de ontwikkeling van het ons nieuwe club gebouw. Aan u slechts de vraag uw lidmaatschap kenbaar te maken bij Volvo Ton van Kuyk

Met vriendelijke groeten,
Roemer Boogaard, voorzitter
Cees Driehuis, sponsorcommissie
Bijlage: Volvo bonus brief 2015.pdf


ZAALHOCKEY
17-11-2015
Informatie Zaalhockey

Beste coaches,

De zaal competitie begint over enkele weken. Hier nog wat aandachtspunten:

- maak een rijschema voor het team;
- zorg zelf voor een scheidsrechter; 
- let op wanneer je zaaldienst hebt;
- begin op tijd, uitloop in de zaal is niet mogelijk

Kunnen jullie zo vriendelijk zijn om in de "team tas" te kijken of daar nog zaalballen in zitten? 

Heel veel plezier en succes in de zaal.

De zaalcommissie 31-10-2015
Trainingsschema Zaal

Bijgevoegd het trainingsschema voor de zaal.

Sportieve groet,
Cie HTZ


Bijlage: Zaalhockeyschema 1015-2016.pdf


NIEUWSBRIEF
1-11-2015
Nieuwsbrief Kennel 2.0

Beste Terriërs,

Ja u leest het goed, we hebben een nieuwe naam voor de nieuwsbrief. In de afgelopen ALV kwam de suggestie naar voren om de naam Kennel 2.0 te gaan gebruiken. Vandaar, en waarvan akte.
De afgelopen weken is er heel veel gebeurd. Begin oktober hebben we het uitermate vervelende incident gehad in de wedstrijd van ons JB1 tegen Xenios. Hierbij werd o.a de scheidsrechter van De Terriërs fysiek aangevallen, met alle gevolgen van dien. De zaak is nog steeds onder behandeling bij de tuchtcommissie van de KNHB. 


Een dergelijk incident zet de vereniging meteen weer op scherp, want zoiets kan en mag natuurlijk niet gebeuren. We hebben meteen onze eigen tuchtcommissie weer nieuw leven ingeblazen met de benoeming van twee leden, de dames Els Versloot en Froukje Lourens. 
Tevens is de commissie respect en sportiviteit weer actief en heeft het bestuur de heer Govert Brinkhorst ( kinderarts  MCA) bereid gevonden als vertrouwenspersoon binnen de vereniging actief te worden. Verder zal erop gestuurd worden dat de drie bovengenoemde commissies op enige regelmaat jaarlijks contact met elkaar zullen opnemen. Wij hopen met deze activiteiten binnen De Terriërs een veilig hockeyklimaat te kunnen garanderen. Wij moeten ons echter bewust blijven van het feit dat in een vereniging met 950 leden, en daarbij nog eens de ouders en andere bezoekers, een volledige garantie nooit zal bestaan. 


Voor degene die regelmatig in het clubhuis komt, zal het ongetwijfeld opgevallen zijn dat er wel iets aan het veranderen is. Gerard Mors heeft met een team mensen in de afgelopen weken hard gewerkt aan allerlei verbeteringen, zodat het voor iedereen nu weer een uitdaging moet worden om bijvoorbeeld bardienst te mogen doen. 

Op de ALV is verder besloten dat wij direct na het ingaan van de winterstop, zullen beginnen met de eerst fase van de verbouwing. Het meest duidelijk zichtbare zal hiervan zijn dat de toiletgroepen beneden in de hal zullen verdwijnen, en verplaatst worden naar boven, in het nieuwe gedeelte. Het bestaande trapgat gaat dicht. Wel is er een dringende oproep gedaan naar mensen die kunnen en willen helpen gedurende de drie maanden van de verbouwing. Timmeren, loodgieter, elektra, schilder, wanneer u tijd heeft, meld u aan bij Gabrielle Slinger (secretaris@hvdeterriers.nl).

Gabrielle zal ervoor zorgen dat u in het bouwteam wordt aangemeld.


Veld 3 wordt opgeknapt, nadat een recente keuring had aangegeven dat er iets moest gebeuren. We hebben nu weer de beschikking over drie gezonde velden.

Verder kan ik iedereen nogmaals aanraden om in de weekeinden op de vereniging te kijken naar de wedstrijden, en daarna te genieten van een drankje en een goed verzorgd lekker hapje, broodje. Naast hockey is het gezellig om in het clubhuis gewoon even lekker te chillen, je ontmoet er altijd wel gezellige mensen.

 

 

Met sportieve groetNamens het bestuur

Wytze van der Meer
Voorzitter

 
CLUBHUIS KLUSDAGEN
13-11-2015
Clubhuis - klusdagen: update 1

Clubhuis-klusdagen; update 1

 

Beste mensen, wat een leuke reacties hebben we al gekregen op de vooraankondiging op de Clubhuis-klusdagen. Individuele aanmeldingen maar ook hele teams die samen hun schouders eronder gaan zetten. Een mooi begin en we hopen natuurlijk dat dit ook andere zal inspireren. We horen graag van je want we hebben bijna iedereen wel een of meerdere keertjes nodig.

 

De eerste bouwvergadering is inmiddels geweest. Daar is besloten om alle klussen te laten beginnen na het laatste speelweekend van 28 en 29 november. De eerder aangekondigde klusdag op zaterdag 14 november zal hierdoor niet doorgaan maar vanaf maandag 30 november gaat het dan ook gelijk goed los. In het achterdeel op de eerste verdieping gaan we onder begeleiding van Willem Leek van start om daar de nieuwe sanitaire ruimte te creëren. Wanden worden geplaatst, houten trap verplaatst, elektra en sanitair aangesloten enz.

Beneden starten de werkzaamheden aan kleedruimtes. Ook hier moet er van alles gebeuren zoals demonteren van lockers, uitbreken van plafonds, herstel en stuukwerk en veel schilderwerk. Nadat Sinterklaas is langs geweest gaan we ons ook richten op het bargedeelte van het clubhuis en de entree.  

 

U ziet het; het mooie wensenlijstjes wordt langzaam maar zeker een lange lijst met klussen en activiteiten. Om het daadwerkelijk ook om te kunnen zetten in een planning zien we graag zoveel mogelijk aanmelding van jullie tegemoet want hoe meer we samen doen hoe leuker en makkelijker het wordt. Ook als je kan bijdragen met bijvoorbeeld materialen of gereedschap horen we dat heel graag van. Zo zijn we nog op zoek naar bijvoorbeeld stijgers voor plafond binnen, heel veel verf, rollers en kwasten, mensen met bandschuurmachines of cirkelzagen, een pallet met tegels om maar iets te noemen.   

 

Laat het ons weten met een mailtje aan secretaris@hvdeterriers.nl of e.groothuis@onsconsult.nl.

We hopen weer op vele mooie reacties en tot snel.

 

Mooie eerste stappen zijn al gezet, wat te denken van:

Rozing wonen heeft een rolluik aangeboden en geplaatst voor het nieuwe uitgifte luik naast de bar.

GEJOMA heeft aangeboden alle sanitaire spullen te leveren voor frisse toiletten en hygiëne in de keuken

En de trap bij het oefenveldje is inmiddels veiliger gemaakt

 

Super toch en hiermee te kunnen beginnen.

 

 

Tot de volgende update,

Het bouwteam,

Gerard Morsch, Cornelis de Wit, Pieter Haverkamp, René Wagter en Erik Groothuis