SEIZOEN 2014 - 2015
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Mededelingen
BESTUUR
20-4-2015
Vooraankondiging ALV woensdag 27 mei 2015


 
Reserveer vast in je agenda!
Algemene leden vergadering op woensdagavond 27 mei 2015.
Meer info, agenda en notulen volgen binnenkort.
 
Met sportieve groet,
Het bestuur24-3-2015
Vacatures Voorzitter en Secretaris HV de Terriërs

Vanwege een verandering van werkkring en noodzakelijke verhuizing legt Roemer Boogaard per 1 juni de functie van voorzitter na 5 jaar neer. De functie van secretaris is vacant, na het vertrek van de vorige secretaris wordt de functie ad interim ingevuld door Yvonne Knijn.

Hiermee doet het bestuur een oproep aan belangstellenden zich voor deze functies te kandideren. De Algemene leden vergadering zal op voordracht van het bestuur de voorzitter en de secretaris verkiezen.

Hockey vereniging HV de Terriërs

HV de Terriërs is een familie vereniging waar goed hockey gecombineerd wordt met gezelligheid. De vereniging wordt door vrijwilligers gedragen, waarbij een kleine kern van betaalde trainers/coaches zorgt voor de technische hockey opleidingen, trainingen en coaching. De vereniging heeft bijna 950 leden en ruimte om tot maximaal 1000 leden door te groeien. Op korte termijn wordt het clubhuis gemoderniseerd en toekomst bestendig gemaakt. We gaan training, opleiding en begeleiding verder ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen, gaan we meer zakelijke partijen uit ons netwerk binden. Daarnaast is het meer betrekken van leden en de ouders van o.a. jeugdleden zeer belangrijk om onze uitdagingen te realiseren en financieel verantwoord te houden .

De vereniging is financieel gezond en weet zich gesteund door een stabiele sponsorschare.

Functie van de voorzitter
Onze nieuwe voorzitter heeft meerdere van de volgende eigenschappen; hij/zij: -heeft een hockeyachtergrond -een relatie met HV de Terriërs, kent de verenigings-cultuur -speelt zelf en/of heeft spelende familieleden bij HV de Terriërs -is een visionair, charismatisch, een aanspreekpunt voor leden en bestuurders -sluit zich aan bij het huidige beleid. -heeft ervaring in bestuurswerk -is een teamspeler, stuurt aan, stuurt bij en delegeert op een warme manier -heeft een netwerk binnen de vereniging en/of zakelijk voor fondswerving en/of bij de (gemeentelijke-) overheid, - is gemiddeld 4 uur beschikbaar per week. -is niet voor langere periodes afwezig -is bereid de functie voor langere tijd te vervullen.

Specifieke taken/verantwoordelijkheden zijn:

 • eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de club;
 • leidinggeven aan het bestuur en de club;
 • zorgdragen voor visie en beleid m.b.t. de ontwikkeling van de vereniging;
 • stimuleren en bewaken van de uitvoering van de taken
 • voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen en ledenvergadering;
 • externe vertegenwoordiging van de club (overheden, KNHB, andere clubs, sponsors, pers);
 • afsluiten van overeenkomsten (gezamenlijke bevoegdheid).

Functie van de secretaris

De secretaris is het geheugen én het geweten van de club. De secretarisfunctie bestaat eveneens uit meerder onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren en archiveren. Ten tweede moet de secretaris zorgen voor het geweten van de organisatie. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures. De secretaris is zeer betrokken bij de vereniging en haar leden en is zichtbaar en aanspreekbaar voor de leden en de ouders van leden.

De secretaris is punctueel en systematisch. Voorzitter en secretaris moeten elkaar aanvoelen en aanvullen. Waar de voorzitter vaak creatieve ideeën heeft, is het aan de secretaris om die te toetsen aan het algemene verenigingsbeleid. Hij of zij moet in structuren kunnen denken en zal punctueel en systematisch moeten zijn. Het is de secretaris die de bestuurs- en verenigingsafspraken vastlegt en dat moet op een manier gebeuren die voor opvolgers begrijpelijk is. De secretaris zal ook in staat moeten zijn om veel werk te delegeren.

Het secretariaat loopt namelijk altijd het risico om de verzamelbak van alle goede ideeën te worden.

Specifieke taken/verantwoordelijkheden zijn:

 • Planning en organisatie leden- en bestuursvergaderingen
 • Notuleren vergaderingen en verspreiden notulen naar belanghebbenden
 • Verzorgen Uitnodigingen
 • Post verwerking/archief beheren
 • Beheren officiële stukken
 • Informatie van KNHB doorspelen
 • Planningen maken Activiteitenlijst maken
 • Up-to-date ledenlijst, i.s.m. ledenadministratie
 • Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie

 

 

Uitnodiging belangstelling kenbaar maken

We nodigen iedereen uit belangstelling voor deze functies kenbaar te maken. Ook ouders van jeugdleden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.
Reacties graag voor 1 mei 2015.

Roemer Boogaard    voorzitter@hvdeterriers.nl               06 53236419
Jeroen van Aken     hockeyzaken@hvdeterriers.nl           06 41222114
Yvonne Knijn          secretaris@hvdeterriers.nl               06 29354992
Perry Bosboom       verenigingszaken@hvdeterriers.nl      06 10396883
John Morssink        penningmeester@hvdeterriers.nl        06 20018931
EVENEMENTEN
3-5-2015
Dames 1 weer in de Play Offs voor de Hoofdklasse!

Onze dames hebben dankzij een gelijkspel tegen Ring Pass de Play Offs voor de Hoofdklasse gehaald!

Daarin spelen we zaterdag 9 mei eerst thuis tegen Nijmegen, waarna wij op zondag 10 mei naar Nijmegen gaan voor de tweede wedstrijd.

Indien nodig spelen we dan op donderdag 14 mei een derde wedstrijd, ook weer bij Nijmegen.

Wanneer Terriers deze "Best of three” winnen, spelen we later 17, 30 en eventueel 31 mei tegen de nr.10 van de hoofdklasse om promotie naar de Hoofdklasse.

Voor komende zaterdag zullen we er bij Terriers een mooi feest van maken, waarbij wij ervan uitgaan dat er een grote schare supporters langs het veld zal staan.

Voor zondag (en eventueel donderdag) zullen we weer bussen regelen zodat alle Terriers fans voor een klein bedrag onze dames kunnen aanmoedigen.

Inschrijven hiervoor kan weer op : http://acdeterriers.nl/event/naar-de-playoffs-met-de-bus/

Sowieso zijn we ontzettend trots op onze dames, en we hopen van harte dat "Het sprookje van Heiloo 2” werkelijkheid wordt!

Graag eerst tot as. zaterdag, zondag en eventueel donderdag!

Het Bestuur


2-5-2015
20 mei open dag bij de Terriers voor alle kindren van 6 jaar en ouder

Op woensdag 20 mei aanstaande:
Open middag voor alle kinderen van 6 jaar en ouder
van 15:00 tot 16:30 uur

Zie voor meer informatie de bijlage.


Bijlage: Terriers advertentie.pdf


22-4-2015
Juli 2015 Hockeykamp op Terriers!

Hockeykampen.nl van 6 t/m 8 juli op de Terriërs! 

 

 

Na de fantastische kampen in 2014 komt Hockeykampen.nl komende zomer ook naar de Terriërs! Van 6 t/m 8 juli 2015 kan je meedoen aan dit superleuke hockeykamp waar je veel zal leren door een uitdagend hockeyprogramma.  Daarnaast zal er een Tophockeyer langskomen om een geweldige clinic te geven van het allerhoogste niveau.  Dus wil jij in de vakantie lekker blijven hockeyen en de nieuwste trucs en technieken leren? Meld je dan aan voor dit waanzinnige hockeykamp! 

 

Win een training van een topspeler! 

Wil jij samen met jouw team een training van een topspeler krijgen, schrijf je dan snel in! Als je je voor 15 mei inschrijft maak je kans om voor jouw team een training te winnen. Hoe meer teamgenoten zich inschrijven voor het hockeykamp, hoe groter de kans is dat jouw team een training krijgt van een topper! 

 

Aftermovie online! 

De kampen van afgelopen jaar waren fantastisch en daar zijn beelden van! Klik hier om de aftermovie van afgelopen jaar te bekijken en warm je alvast op voor de aankomende zomer. 

 

Belangrijke informatie over het kamp: 

 

 • Het kamp is van 6 t/m 8 juli 2015. 

 • Het kamp is voor alle jeugd van 6 t/m 9 en 10 t/m 13 jaar. 

 • De kampdagen duren van 9.00 tot 17.00 uur. 

 • €10,- extra vriendjeskorting bij aanmelding 3 vriendjes/teamgenoten of meer. Klik voor de voorwaarden voor de vriendjeskorting hier! 

 

Kijk voor meer informatie op onze site www.hockeykampen.nl


 

 

 Bijlage: HockeykampenNL FLyer.pdf


EF JEUGD
30-4-2015
Puppies en Effies toernooi gaat niet door

Helaas hebben we vanwege een te kort aantal aanmeldingen moeten besluiten het Puppiestoernooi van 25 mei en het Effiestoernooi van 3 juni dit jaar niet door te laten gaan.

Wij vinden het heel jammer dat we geen toernooi voor de E en F jeugd kunnen organiseren, maar met een te kort aantal teams wordt het helaas geen leuk en uitdagend toernooi.

 

Sportieve groet,

Jeanine Cramer, Saskia Emke, Eliene Boogaard en Gabrielle Slinger
JEUGD
10-12-2014
Weekschema wedstrijden en trainingen Jeugd

In bijgaand overzicht staat het weekschema voor de jeugd voor de periode tot en met de zomervakantie.

Groeten,
Cie HTZ
Bijlage: Jaarschema_101214.pdf


ARBRITRAGE
29-8-2014
Fluiten door Senioren en Veteranen op Zaterdag

Wederom willen wij de Senioren en Veteranen vragen om op 1 of 2 Zaterdagen dit seizoen een aantal (ca. 6) scheidsrechters te leveren, om de wedstrijden van de oudere junioren te fluiten. Dit doen we al een aantal jaren, en wordt door spelers, ouders en bestuur bijzonder op prijs gesteld. We geven het schema nu al voor het hele jaar, zodat jullie de data vast in uw agenda kunt zetten.
Voor de eerste helft van het seizoen is rekening gehouden met jullie uit- en thuiswedstrijden, voor de 2e helft kan dat helaas niet omdat de KNHB dan een herindeling toepast.
Wij wensen jullie veel fluitplezier!

Let op Wijziging: 30 Mei wordt gefloten door DJ2 i.p.v. HVA

De scheidsrechterscommissieBijlage: print Senioren op Zaterdag.docx


14-8-2014
Aanwijzingsregeling scheidsrechters

Regelmatig kregen we vragen over de manier van aanwijzen van scheidsrechters, en wat te doen als je onverhoopt niet kan fluiten. Daarom hebben we het met instemming van het bestuur op schrift gezet, zie de bijlage.

We vertrouwen er op dat in het komende seizoen de opkomst weer even betrouwbaar, onpartijdig, en succesvol is als voorgaande jaren, en wensen jullie veel plezier bij het fluiten.

De scheidsrechterscommissieBijlage: Reglement Scheidsrechterscommissie Terriers.docx


HOCKEY TECH. ZAKEN
27-4-2015
Schema trainingen Terriërs tot eind seizoen

In de week van 27 april en de week erna zijn er geen trainingen !!
Hieronder volgt het schema tot het einde van dit seizoen.

Vriendelijke groet,
HTZ

20 t/m 24 april: regulier trainingsschema
27 april t/m 1 mei: geen trainingen meivakantie
4 mei t/m 8 mei: geen trainingen meivakantie
11 t/m 15 mei: regulier trainingsschema > alleen donderdag 14 mei geen trainingen ivm hemelvaartsdag
18 t/m 22 mei: regulier trainingsschema
25 t/m 29 mei: miniplan en CD reguliere trainingen/ selectietrainingen AB 
1 t/m 5 juni: selectietrainingen ABCD
8 t/m 12 juni: maandag en dinsdag selectietrainingen ABCD

Instuiftrainingen EF:
Woensdag 3 juni: 16.00-17.00 instuif alle F
Vrijdag 5 juni: 16.00-18.00 instuif (16.00 E8-tallen/ 17.00 E6-tallen en trainingsleden E)
Woensdag 10 juni: 16.00-17.00 instuif alle F
Vrijdag 12 juni: 16.00-18.00 instuif (16.00 E8-tallen/ 17.00 E6-tallen en trainingsleden E)30-3-2015
Informatie selectietrainingen Jeugd seizoen 2015/2016

Bijgevoegd het schema voor de selectietrainingen voor de jeugdselectieteams van het aankomende seizoen. Op maandag 18 mei a.s. om 20.00 uur verzorgen wij een informatieavond voor de ouders van jeugdspelers waarin wij verdere uitleg geven over het selectie- en jeugdbeleid van onze vereniging en eventuele vragen kunnen beantwoorden. Het jeugdbeleidsplan en de selectieprocedures staan ook op de website onder het kopje "documenten" (na inloggen).

Wij zullen uiterlijk maandag 11 mei a.s. alle kinderen die worden uitgenodigd voor de selectietrainingen publiceren op de website. De selectiegroepen worden samengesteld door de Commissie Hockey Technische Zaken en dit geschiedt onder andere op basis van de verschillende beoordelingen in TIPS. Kinderen die niet zijn uitgenodigd, maar wel op willen gaan voor de selectie in hun leeftijdscategorie, kunnen zich daarna alsnog (uiterlijk voor zaterdag 16 mei 2015) opgeven bij de technische commissie via email (technischecommissie@hvdeterriers.nl).

Schema:

Donderdag 28 mei 2015 17.00 - 18.30 uur Meisjes A (1e training)

Donderdag 28 mei 2015 19.00 - 20.30 uur Jongens A (1)

Vrijdag 29 mei 2015 17.00 - 18.30 uur Meisjes B (1)

Vrijdag 29 mei 2015 19.00 - 20.30 uur Jongens B (1)

Maandag 1 juni 2015 17.00 - 18.30 uur Meisjes A (2)

Maandag 1 juni 2015 19.00 - 20.30 uur Jongens A (2)

Dinsdag 2 juni 2015 17.00 - 18.30 uur Meisjes B (2)

Dinsdag 2 juni 2015 19.00 - 20.30 uur Jongens B (2)

Woensdag 3 juni 2015 17.00 - 18.30 uur Jongens D (1)

Woensdag 3 juni 2015 19.00 - 20.30 uur Meisjes C (1)

Donderdag 4 juni 2015 17.00 - 18.30 uur Meisjes D (1)

Donderdag 4 juni 2015 19.00 - 20.30 uur Jongens C (1)

Vrijdag 5 juni 2015 17.00 - 18.30 uur Jongens D (2)

Vrijdag 5 juni 2015 19.00 - 20.30 uur Meisjes C (2)

Maandag 8 juni 2015 17.00 - 18.30 uur Meisjes D (2)

Maandag 8 juni 2015 19.00 - 20.30 uur Jongens C (2)

Dinsdag 9 juni 2015 Reserve datum alle categorieën

De derde training per selectiegroep in het schema zal alleen worden gehouden indien wij dit noodzakelijk achten.

Op maandag 15 juni 2015 zullen de voorlopige teamindelingen van de selectieteams worden gepubliceerd op de website.

Bepaling van de voorlopige selecties geschiedt door een onafhankelijke selectiecommissie bestaande uit de trainer / coach voor het volgende seizoen en 1 of 2 personen van de commissie HTZ. De niet-selectieteams worden samengesteld door de jeugdcommissie. Bij deze samenstelling spelen andere criteria een rol (leeftijd, plezier, vriendjes / vriendinnetjes, etc.). Kinderen die deelnemen aan de selectietrainingen en niet worden geselecteerd worden NIET automatisch in het eerstvolgende team in die categorie geplaatst.

Volgens opgave van de KNHB zijn de categorieën qua leeftijden volgend seizoen als volgt:

A: geboren in de periode 1 oktober 1997 t/m 30 september 1999
B: geboren in de periode 1 oktober 1999 t/m 30 september 2001
C: geboren in de periode 1 oktober 2001 t/m 30 september 2003
D: geboren in de periode 1 oktober 2003 t/m 30 september 2005

Uitgangspunt is dat alle jeugdspelers in hun eigen leeftijdscategorie spelen. In het kader van de persoonlijke ontwikkeling van individuele jeugdspelers kan hiervan worden afgeweken.

Tot slot, voor alle reguliere zaken rondom uw kind kunt u bij de eigen trainer en / of coach of bij de jeugdcommissie terecht. De namen en contactgegevens van de commissieleden vindt u op de
website.

Met sportieve groet,

Commissie HTZ
ALGEMEEN
5-5-2015
Nieuw Sleuteladres

Vanaf vandaag (vrijdag 1 mei 2015) is het sleuteladres gewijzigd!

Sleutels kunnen worden opgehaald bij de familie Bosboom, Bosrank 10 Heiloo. 
Aan het einde van de speeldag moeten sleutels en opbrengst daar ook weer ingeleverd worden.
Terriërs sticker op de voordeur, kan niet missen.24-4-2015
Bar nu ook op vrijdagavond geopend

Bar nu ook op vrijdag geopend

Met de heren van 4 achter de bar

Na het geweldige initiatief van Myrthe en Doortje, waarvoor dank, hebben we Heren 4 bereid gevonden de bar op vrijdag te gaan bezetten. Dat betekent een gezellige bar op de vrijdag voor de trainende teams maar ook voor iedereen die gewoon zin heeft in gezellig een drankje op de club! Kom dus na je training een drankje drinken en de tactieken voor het komende weekend nog eens rustig door te spreken. Vanaf deze week staan Myrthe en Doortje op donderdag en Heren 4 op vrijdag voor jullie achter de bar!

Een hapje bij je drankje
Op de donderdag en de vrijdag krijg je bij de aanschaf van twee pitchers bier een lekker plankje met hapjes. Heb je geen trek in bier, maar wil je toch zo'n heerlijk Hollands plankje? Je kan het ook kopen voor Euro 2,50. 
19-2-2015
€ 1.000 PER NIEUWE VOLVO VIA VOLVO TON VAN KUYK !

WEET U HET NOG:
WE KRIJGEN ALS CLUB € 1.000 PER NIEUWE VOLVO
VIA VOLVO TON VAN KUYK !


Best clublid,

Hoewel de keuze voor een auto natuurlijk helemaal uw eigen zaak is, wil ik toch nog een keer een lans breken voor de Clubbonusactie van Volvo. Het clublid (of de ouders van een jeugdlid!) die een nieuwe Volvo koopt of least via onze eigen Volvo clubdealer Ton van Kuyk beloont daarmee onze club met liefst € 1.000 netto in de clubkas. Die bonus komt van de importeur Volvo Cars Nederland B.V. en gaat dus niet ten koste van uw inruil of onderhandeling bij de dealer!

Deze actie is verlengd voor 2015 en loopt exclusief bij onze clubdealer Volvo Ton van Kuyk. Want hij heeft al jaren een herkenbare band met onze club. Onnodig te zeggen dat we als club erg gebaat zijn bij het welslagen van deze actie.

Het werkt heel simpel. Wanneer u een nieuwe Volvo koopt of least via Volvo Ton van Kuyk geeft u aan dat u clublid bent of ouder bent van een jeugdlid. Serge Verhulp van Volvo Ton van Kuyk zal dan het clubbonus formulier invullen. U hoeft slechts een bewijs van lidmaatschap te overleggen middels een afschrijving van de contributie.

We hopen samen dat dit voor 2015 een goede bijdrage kan leveren voor de ontwikkeling van het ons nieuwe club gebouw. Aan u slechts de vraag uw lidmaatschap kenbaar te maken bij Volvo Ton van Kuyk

Met vriendelijke groeten,
Roemer Boogaard, voorzitter
Cees Driehuis, sponsorcommissie
Bijlage: Volvo bonus brief 2015.pdf


15-8-2014
Trainingsschema seizoen 2014-2015

Bijgaand het trainingsschema voor het nieuwe seizoen. We zullen dit schema zoveel mogelijk proberen aan te houden. Mochten er nog mutaties plaatsvinden zullen we dit communiceren met de betreffende teams en trainers.

 

Sportieve groet,

Cie HTZBijlage: Trainingsschema_19081024.xls