SEIZOEN 2015 - 2016
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Mededelingen
BESTUUR
12-10-2016
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HV de Terriërs

Beste leden en ouders van jeugdleden ,

Graag nodig ik u uit voor de ALV van onze hockeyvereniging . Deze vindt plaats op:

Woensdag 26 okt. a.s. om 20:00 uur in het clubhuis

Vanaf 19:30 bent u van harte welkom voor een kopje thee of koffie met een lekker koekje erbij. Stipt om 20:00 uur vangen wij aan met onderstaande agenda.

 1. Opening
 2. Berichten van verhindering
 3. Notulen ALV 25 mei 2016 ( zie bijlage)
 4. Financiën: Resultaat 2015 – 2016
                    Verslag Kascommissie
                    Benoeming Kascommissie
                    Begroting 2016 – 2017
 5. Aftredende commissieleden
 6. Voordracht Dhr. J de Lange tot penningmeester
 7. Bestuur mededelingen: Nieuwe bestuursleden
                                        Balkon – Keuken
                                        Zaalhockeyhal
                                        Financiële voorwaarden
                                        Vervanging veld 3
                                        Sponsoren
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Na afloop van de vergadering kunt u napraten, onder het genot van een drankje.
 
Tot ziens op  26 oktober.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van HV de Terriërs
Wytze van der Meer
VoorzitterEVENEMENTEN
18-10-2016
Terriërs Halloween Disco 2016

Hij komt er weer aan de Terriers Halloween-disco voor de E & D jeugd. Zaterdag 29 Oktober. Meld je aan!!

Voor meer informatie zie bijlage.


Bijlage: Halloween disco(1).PNG


JEUGD
1-7-2016
Jaarschema trainingen en wedstrijden jeugd

Bijgevoegd een weekoverzicht (tot aan de winterstop) van de trainingsweken en competitewedstrijden voor het seizoen '16/17.

Sportieve groet,
Cie HTZ


Bijlage: Jaarschema trainingen en wedstrijden jeugd 1617 publ_.pdf


ARBRITRAGE
12-10-2016
Aanwijzen scheidsrechters op Zondag

Dames en Heren,

De aanwijzingen voor het fluiten staan op de website t/m 27 November dus alles tot de winterstop, u kunt uw agenda dus ruim van tevoren weer inplannen. Kunt u niet: zoek een vervanger en laat ons weten wie er komt via scheidsrechters@hvdeterriers.nl
8-9-2016
Fluiten Senioren op Zaterdag

Op onderstaand dagen worden Senioren en Veteranen teams gevraagd om 2 à 3 wedstrijden van junioren te fluiten, dus max. 6 scheidsrechters te leveren:

10 September 2016: DVA
17 September 2016: HVB
24 September 2016: DJ1
1 Oktober 2016: DJ2
8 Oktober 2016: HVA
29 Oktober 2016: D2
5 November 2016: H3
12 November 2016: H2
19 November 2016: HJ1
26 November 2016: D3
4 Maart 2017: D4
11 Maart 2017: DJ3
18 Maart 2017: H4
25 Maart 2017: DVB
1 April 2017: H1
8 April 2017: HVB
6 Mei 2017: DJ1
13 Mei 2017: D2
20 Mei 2017: DJ2

Aanvoerders/regelaars graag 2 weken van tevoren namen doorgeven op scheidsrechters@hvdeterriers.nl , eerder doorgeven mag ook.
Veel plezier bij het fluiten, jullie inzet ook dit jaar wordt bijzonder gewaardeerd door de junioren en hun coaches.

De scheidsrechterscommissie

 
14-8-2014
Aanwijzingsregeling scheidsrechters

Regelmatig kregen we vragen over de manier van aanwijzen van scheidsrechters, en wat te doen als je onverhoopt niet kan fluiten. Daarom hebben we het met instemming van het bestuur op schrift gezet, zie de bijlage.

We vertrouwen er op dat in het komende seizoen de opkomst weer even betrouwbaar, onpartijdig, en succesvol is als voorgaande jaren, en wensen jullie veel plezier bij het fluiten.

De scheidsrechterscommissieBijlage: Reglement Scheidsrechterscommissie Terriers.docx


VETERANEN/VETERINNEN
30-8-2016
Zin om te gaan hockeyen en 55+?

Het is gelukt, komend seizoen kan iedereen genieten van ons nieuwe Veteranen L team.

Let op!

Ben jij 55+ en zou je zelf ook wel (weer) willen hockeyen. Dan hebben wij nu goed nieuws!

Het is ons gelukt om een Veteranen L-elftal op te zetten, momenteel hebben wij 10 vaste spelers, aangevuld met ongeveer 8 trainingsleden. Dit is voor ons een mooie basis om weer een Veteranen team in te schrijven. Toch vinden wij het nodig om nog meer Veteranen L spelers aan ons te gaan binden.

Oproep:

Wij zijn op zoek naar heren van 55 jaar en ouder die zich bij dit gezellige en sportieve team willen aansluiten. Lekker competitie spelen in een gezellig team op zondag. Zowel getalenteerde als minder geoefende spelers zijn van harte welkom. Naast spelende leden is er natuurlijk ook plaats voor trainingsleden. Er wordt door verschillende groepen getraind op dinsdag- en zaterdagmorgen maar ook op donderdagavond is er plaats.
Wil je eerst eens een paar keer meetrainen om te kijken of het wat voor je is, geen probleem. Op de donderdagavond wordt er door de veteranen het hele jaar door getraind. Daarnaast traint er een groep op de zaterdagmorgen.

Dus twijfel niet langer en grijp die kans! Haal je stick uit de kast en mail naar één van onderstaande contactpersonen om je aan te melden of voor meer informatie:

Guus Sabel (guus@awsabel.nl ) voor Veteranen L
Matthijs Alink (mhjalink@xs4all.nl) voor Veteranen L

En wellicht sta je straks niet meer alleen langs de lijn, maar geniet je met je teamgenoten ook binnen de lijnen van de hockeysport.

Met vriendelijke groet,
Namens de Veteranen/Senioren Cie.
Jeroen van Aken

ZAALHOCKEY
20-10-2016
Trainingsschema zaalhockey

Trainingsschema zaalhockey bekend.

We zijn blij met de vele aanmeldingen voor de zaalhockey die we dit jaar hebben ontvangen. Ook dit jaar trainen we weer op verschillende locaties, in het onderstaande schema kan je zien wanneer en op welke locatie je training hebt.

Het wedstrijd schema wordt door de bond opgesteld en zetten wij zo spoedig mogelijk in LISA zodra dat bekend is.

We wensen jullie veel plezier met de trainingen en wedstrijden!

De zaalhockeycommissie

Alvast dank,

Groet,
René
namens de zaalhockeycommissieBijlage: Zaalhockey training schema.pdf


NIEUWSBRIEF
17-10-2016
Nieuwsbrief Kennel 2.0

Beste Terriërs,

 

Het eerste gedeelte van de competitie zit er bijna op. De hockeymachine is weer op gang. De start van het seizoen is traditiegetrouw vaak een beetje moeizaam, maar nu hebben we alles redelijk onder controle.

In mijn vorige nieuwsbrief vroeg het bestuur wie er geïnteresseerd zou zijn voor een functie in een commissie. De reacties waren boven verwachting, gesprekken hebben reeds plaatsgevonden, en zo kunnen we dus als vereniging weer verder werken aan waar we voor staan, namelijk een veilige, gezellige en goed gestructureerde hockeyvereniging.

Woensdag 26 oktober is de Algemene Ledenvergadering in het clubhuis. De agenda heeft iedereen inmiddels ontvangen. Ik wil er nogmaals op wijzen dat deze vergaderingen het middel zijn voor de leden om hun stem te laten horen, en mee te denken en praten over het gevoerde beleid. Dus komt allen .

Inmiddels worden de sterkteberekeningen voor het nieuwe balkon gemaakt, en hopen we in de winterstop te beginnen met de constructie daarvan. Ook zal hoogstwaarschijnlijk in diezelfde periode de keuken onder handen worden genomen. Er zullen dus weer oproepen komen voor mensen die hand en spandiensten kunnen leveren.

Na 2017 kan veld 3 een nieuwe mat krijgen. Wij gaan derhalve op korte termijn een commissie benoemen, die moet gaan beginnen met de voorbereidende werkzaamheden, zodat de leden tijdig geïnformeerd kunnen worden over de te nemen beslissingen.

De sponsorcommissie is continu op zoek naar sponsoren. Het is voor een vereniging als de onze van essentieel belang, dat wij sponsoren hebben die ons voor een langere periode willen ondersteunen. Gelukkig groeit het aantal sponsoren gestadig, maar er zijn nog een aantal zaken waar we dringend steun voor vragen. Het vervoer  voor dames 1, die landelijk spelen, zoekt sponsoren die hun naam op de auto's willen zetten waarin de dames door het land trekken. Hierdoor kunnen we de uiteindelijke kosten zo laag mogelijk houden. Ieder bedrag van ondersteuning hierin is welkom. Neem contact op met Cees Driehuis, of het bestuur, dan kunnen we gezamenlijk de mogelijkheden bespreken.

Tenslotte is er in het kader van de transparantie een werkgroep gemaakt voor het realiseren van een zogenaamd smoelenboek, waarin alle commissieleden en bestuursleden, met naam, functie en foto herkenbaar zullen zijn. Deze poster komt in het clubhuis te hangen. Iedereen kan dan straks weten waar en bij wie hij moet zijn.

Ik hoop iedereen volgende week woensdag 26 okt. op de vergadering te mogen begroeten.

 

Met sportieve groet

 

Wytze van der Meer

 
15-9-2016
Nieuwsbrief Kennel 2.0 Special

Beste Terriërs, ouders en vrienden,

We zijn alweer een aantal weken bezig met alles voor het nieuwe seizoen, en de toekomst, op orde te brengen.
Van de buitenkant ziet het er allemaal waarschijnlijk goed georganiseerd uit, en dat is ook wel zo, maar wat ontbreekt is de nodige hulp van de leden om bepaalde activiteiten op te starten, en functies daarin te vervullen.
Ik neem u mee door een aantal zaken, en verzoek u te bekijken waar u interesse in zou hebben, en ons dat als bestuur te laten weten ( secretaris@hvdeterriers.nl ), of benader een bestuurslid persoonlijk.

1) VOG
De algemene ledenvergadering heeft besloten dat alle trainers en coaches een VOG aanvraag moeten doen. Dit is voor de veiligheid en een goed gevoel binnen de vereniging. Helaas slagen wij er tot nu toe slechts in 60% van het bestand aan trainers en coaches dit te doen. Wij vragen nogmaals uw aandacht hiervoor, dit uiterlijk voor 1 november van dit jaar gedaan te hebben.

2)Bestuurslid communicatie
Het bestuur wil graag een bestuurslid communicatie aantrekken. De taken voor dit bestuurslid zullen zowel de interne als de externe communicatie zijn, de website en eventuele andere communicatieve activiteiten. Communicatie was al een punt dat naar voren kwam in de recentelijk gehouden marktplaats. Wij willen hier nu op korte termijn invulling aan geven.

3)Evenementen commissie
Er zijn vele evenementen binnen de Terriërs. Ik noem er een paar, zoals Sinterklaas, oliebollen toernooi, feesten, jeugd toernooien, etc, etc.
Het bestuur wil al deze activiteiten bundelen onder een commissie, zodat er een goede afstemming komt. Wij denken hier over drie / vier personen.

4) Seniorencommissie
Wij hebben alles goed geregeld bij de junioren, maar ook de senioren verdienen een commissie welke hun belangen behartigd binnen de vereniging.
Teamindeling, overgang van senioren naar veteranen, keepersmaterialen, allemaal zaken waar een commissie het aanspreekpunt moet zijn.
Dit kan Jisse niet in zijn eentje, daar moet hulp bij.

5)Trainers,hulpmoeders/vaders op de woensdag
Marcel de Graaf wordt geconfronteerd met een tekort aan trainers/begeleiders op de woensdagen tussen 16.00 en 17.00 uur.
Het gaat om een E carrousel, waarbij geen hogeschool hockeyopleiding vereist is, maar wel enthousiasme en de gave om kinderen goed te begeleiden.
Het gaat hier om onze jongste jeugd, uw kinderen misschien. Help ons, neem contact op met Marcel of Jisse, we hebben de hulp zo nodig.

Zo ziet u wat er allemaal nog te wensen en te doen staat. Doe mee, meldt u aan, en laten we met z'n allen de klus klaren. Ik hoop op veel reacties.

Met vriendelijke groet

Wytze van der Meer
Voorzitter Terriërs