SEIZOEN 2014 - 2015
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Mededelingen > naar alle mededelingen
BESTUUR
24-3-2015
Vacatures Voorzitter en Secretaris HV de Terriërs

Vanwege een verandering van werkkring en noodzakelijke verhuizing legt Roemer Boogaard per 1 juni de functie van voorzitter na 5 jaar neer. De functie van secretaris is vacant, na het vertrek van de vorige secretaris wordt de functie ad interim ingevuld door Yvonne Knijn.

Hiermee doet het bestuur een oproep aan belangstellenden zich voor deze functies te kandideren. De Algemene leden vergadering zal op voordracht van het bestuur de voorzitter en de secretaris verkiezen.

Hockey vereniging HV de Terriërs

HV de Terriërs is een familie vereniging waar goed hockey gecombineerd wordt met gezelligheid. De vereniging wordt door vrijwilligers gedragen, waarbij een kleine kern van betaalde trainers/coaches zorgt voor de technische hockey opleidingen, trainingen en coaching. De vereniging heeft bijna 950 leden en ruimte om tot maximaal 1000 leden door te groeien. Op korte termijn wordt het clubhuis gemoderniseerd en toekomst bestendig gemaakt. We gaan training, opleiding en begeleiding verder ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen, gaan we meer zakelijke partijen uit ons netwerk binden. Daarnaast is het meer betrekken van leden en de ouders van o.a. jeugdleden zeer belangrijk om onze uitdagingen te realiseren en financieel verantwoord te houden .

De vereniging is financieel gezond en weet zich gesteund door een stabiele sponsorschare.

Functie van de voorzitter
Onze nieuwe voorzitter heeft meerdere van de volgende eigenschappen; hij/zij: -heeft een hockeyachtergrond -een relatie met HV de Terriërs, kent de verenigings-cultuur -speelt zelf en/of heeft spelende familieleden bij HV de Terriërs -is een visionair, charismatisch, een aanspreekpunt voor leden en bestuurders -sluit zich aan bij het huidige beleid. -heeft ervaring in bestuurswerk -is een teamspeler, stuurt aan, stuurt bij en delegeert op een warme manier -heeft een netwerk binnen de vereniging en/of zakelijk voor fondswerving en/of bij de (gemeentelijke-) overheid, - is gemiddeld 4 uur beschikbaar per week. -is niet voor langere periodes afwezig -is bereid de functie voor langere tijd te vervullen.

Specifieke taken/verantwoordelijkheden zijn:

 • eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de club;
 • leidinggeven aan het bestuur en de club;
 • zorgdragen voor visie en beleid m.b.t. de ontwikkeling van de vereniging;
 • stimuleren en bewaken van de uitvoering van de taken
 • voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen en ledenvergadering;
 • externe vertegenwoordiging van de club (overheden, KNHB, andere clubs, sponsors, pers);
 • afsluiten van overeenkomsten (gezamenlijke bevoegdheid).

Functie van de secretaris

De secretaris is het geheugen én het geweten van de club. De secretarisfunctie bestaat eveneens uit meerder onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren en archiveren. Ten tweede moet de secretaris zorgen voor het geweten van de organisatie. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures. De secretaris is zeer betrokken bij de vereniging en haar leden en is zichtbaar en aanspreekbaar voor de leden en de ouders van leden.

De secretaris is punctueel en systematisch. Voorzitter en secretaris moeten elkaar aanvoelen en aanvullen. Waar de voorzitter vaak creatieve ideeën heeft, is het aan de secretaris om die te toetsen aan het algemene verenigingsbeleid. Hij of zij moet in structuren kunnen denken en zal punctueel en systematisch moeten zijn. Het is de secretaris die de bestuurs- en verenigingsafspraken vastlegt en dat moet op een manier gebeuren die voor opvolgers begrijpelijk is. De secretaris zal ook in staat moeten zijn om veel werk te delegeren.

Het secretariaat loopt namelijk altijd het risico om de verzamelbak van alle goede ideeën te worden.

Specifieke taken/verantwoordelijkheden zijn:

 • Planning en organisatie leden- en bestuursvergaderingen
 • Notuleren vergaderingen en verspreiden notulen naar belanghebbenden
 • Verzorgen Uitnodigingen
 • Post verwerking/archief beheren
 • Beheren officiële stukken
 • Informatie van KNHB doorspelen
 • Planningen maken Activiteitenlijst maken
 • Up-to-date ledenlijst, i.s.m. ledenadministratie
 • Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie

 

 

Uitnodiging belangstelling kenbaar maken

We nodigen iedereen uit belangstelling voor deze functies kenbaar te maken. Ook ouders van jeugdleden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.
Reacties graag voor 1 mei 2015.

Roemer Boogaard    voorzitter@hvdeterriers.nl               06 53236419
Jeroen van Aken     hockeyzaken@hvdeterriers.nl           06 41222114
Yvonne Knijn          secretaris@hvdeterriers.nl               06 29354992
Perry Bosboom       verenigingszaken@hvdeterriers.nl      06 10396883
John Morssink        penningmeester@hvdeterriers.nl        06 20018931