SEIZOEN 2015 - 2016
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Mededelingen > naar alle mededelingen
BESTUUR
12-10-2016
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HV de Terriërs

Beste leden en ouders van jeugdleden ,

Graag nodig ik u uit voor de ALV van onze hockeyvereniging . Deze vindt plaats op:

Woensdag 26 okt. a.s. om 20:00 uur in het clubhuis

Vanaf 19:30 bent u van harte welkom voor een kopje thee of koffie met een lekker koekje erbij. Stipt om 20:00 uur vangen wij aan met onderstaande agenda.

 1. Opening
 2. Berichten van verhindering
 3. Notulen ALV 25 mei 2016 ( zie bijlage)
 4. Financiën: Resultaat 2015 – 2016
                    Verslag Kascommissie
                    Benoeming Kascommissie
                    Begroting 2016 – 2017
 5. Aftredende commissieleden
 6. Voordracht Dhr. J de Lange tot penningmeester
 7. Bestuur mededelingen: Nieuwe bestuursleden
                                        Balkon – Keuken
                                        Zaalhockeyhal
                                        Financiële voorwaarden
                                        Vervanging veld 3
                                        Sponsoren
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Na afloop van de vergadering kunt u napraten, onder het genot van een drankje.
 
Tot ziens op  26 oktober.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van HV de Terriërs
Wytze van der Meer
Voorzitter