SEIZOEN 2015 - 2016
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Mededelingen > naar alle mededelingen
BESTUUR
24-11-2015
Terriërs en Rabobank samen weer voor goud

Langer dan veel Heiloose hockeyers zich kunnen herinneren, zijn De Terriërs en de Rabobank al partners. Afgelopen donderdag kreeg deze verbintenis  een nieuwe ‘gouden rand’ in het hoofdkantoor van de Rabobank in Castricum: De club en de bank spraken af dat ze de komende drie jaar blijven samenwerken!

Teamprestaties
Het ging donderdag niet alleen om een nieuw contract. Er was een bijeenkomst voor ‘Black & Yellow’, de actieve ondernemersgroep rond De Heiloose hockeyclub. Oud-international Floris Evers nam de zaal mee in een fantastisch verhaal over leiderschap en teamprestatie, onder meer vanuit zijn (o.a. Olympische) topsportervaring. Na de workshop verrichtten clubvoorzitter Wytze van der Meer en bankmanager Theo Groot de officiële handeling: zij ondertekenden de sponsorovereenkomst die loopt tot en met seizoen 2017-2018. Een samenwerking waarbij beide partijen zich inspannen om jeugdhockey extra te stimuleren. 

Kies voor enthousiasme, focus en geef gas
Floris sprak o.a. over samenwerken. Waarin de ene persoon een op gevoel georiënteerd rondje is en de ander een gestructureerd vierkantje. Vierkantjes en rondjes hebben elkaar nodig om tot de beste prestaties te komen. Ook ging het over gebeurtenissen waar je vaak geen invloed op hebt, maar je reactie daarop heb je wel in de hand. Deze twee factoren zorgen samen voor een uitkomst die heel mooi kan uitpakken als je professioneel en gefocust je pad kiest. In een formule is dit de eerste wet van Evers: G + R = U. In zijn eigen sportcarrière wist hij zo uiteindelijk te winnen (zilver in Londen) door eerst te verliezen (niet geselecteerd worden voor OS Peking). Was dit het enige mooie verhaal? Nee, Floris zit er vol mee. Krijg je een kans om een speech van hem bij te wonen, zorg dan dat je erbij bent!16-11-2015
Nieuwsbrief Kennel 2.0


Het gaat goed met de Terriërs, zowel op sportief gebied,als wel de start van allerlei activiteiten in verband met de verbouwing. In het verslag van de bouwcommissie werd al melding gemaakt van een grote interesse en bereidwilligheid onder de leden om mee te helpen. Zo hoort het ook bij een vereniging. Naast handen en goederen die werden aangeboden, was er ook een lid die vertelde dat hij geld naar de vereniging had overgemaakt omdat hij twee linker handen had. Geweldig.

Op de algemene ledenvergadering van 11 november zijn de nieuwe statuten van de vereniging goedgekeurd. Op 20 november zullen deze bij de notaris worden gepasseerd. De secretaris zal ze daarna op de site zetten en ook het in de vergadering aangepaste huishoudelijk reglement daar publiceren.

Zoals in de vorige Kennel al werd medegedeeld, raken de verschillende nieuwe commissies gevuld, en wordt er met groot elan aan de slag gegaan. Regels en procedures worden opgesteld, en zullen zodra deze zijn uitgewerkt ter vergadering aan de leden worden voorgelegd. Hiertoe behoort onder andere het door de club te hanteren tuchtrecht, de vertrouwenspersoon  en sportiviteit en respect.

In het bestuur hebben wij de afgelopen tijd diverse malen gesproken over het
veteranen L gebeuren. Wij betreuren de huidige situatie heel erg, mede vanwege het feit dat het L hockey een prachtige uitloop biedt van een hockeycarrière. Echter om dit mogelijk te maken zijn goede afspraken met alle betrokken spelers nodig. Dit laatste heeft vooral betrekking op het feit dat de L competitie begint voor die hockeyers boven de 50. Veteraan, hetgeen daaraan vooraf gaat kan je al worden van je 35ste. Dus wil je beide competities met enig succes laten verlopen, dan moet men zich wel schikken in deze leeftijdsgrenzen. Wij willen op korte termijn weer met alle betrokken partijen om tafel, om te bepraten wat we hier voor iedereen aan kunnen doen. Als vereniging is het naast het sportieve effect van L hockey, ook een belangrijke zaak dat veel L hockeyers op een of andere manier betrokken zijn bij zeer belangrijke en noodzakelijke werkzaamheden binnen de vereniging.

En dan tenslotte nog even een waarschuwing. Afgelopen week werd de fiets van Gerard Morsch gestolen, voor de voordeur van het clubhuis, op maandagmorgen. Wees dus gewaarschuwd, en doe je fiets op slot, of aan de ketting in het rek. Als ze dan allemaal in het rek staan is de stalling meteen ook een stuk toegankelijker.

Namens het bestuur
Wytze van der Meer3-11-2015
Uitkomst tuchtprocedure incident 10 oktober

Wij hebben via de website van Xenios kennis genomen van de uitkomst van de tuchtprocedure van KNHB m.b.t. het incident van JB1 op 10 oktober jl.

De KNHB heeft besloten tot een schorsing van de betrokken speler voor 9 competitie wedstrijden (veldhockey). Volgens het tuchtreglement van de KNHB is de tuchtprocedure afgerond. Conform deze tuchtprocedure hebben wij als bestuur geen afschrift ontvangen van de uitspraak. 

 
Wij hebben ons als bestuur bij de uitspraak van de Bond neer te leggen. De reglementen van de Bond voorzien niet in een andere procedure dan thans is gevolgd. 


Op de website van Xenios is verder te lezen dat de betreffende speler een taakstraf in de vorm van vrijwilligerswerk heeft gekregen en tijdelijk geen training mag geven. Ook wordt verwezen naar een onderzoek naar het gedrag van de ouders. Daarbij zijn wij niet betrokken geweest. 
 
Volgende week vindt er een gesprek plaats bij ons op het clubhuis tussen het bestuur van de Terriërs en het district over het verdere verloop van de competitie van JB1.
 

Het Bestuur
23-10-2015
Herinnering Uitnodiging ALV 28-10-2015

Beste Leden, ouders en vrienden van de Terriërs,

Graag willen wij jullie helpen herinneren aan de ALV op 28 okt. as om 20:00 uur in het clubhuis. 
In de bijlage vind u de agenda.

Op de website kunt u na inloggen via Club, Documenten, Algemene Leden Vergadering de volgende doucumenten vinden die tijdens de vergadeirng gebruikt zullen worden:
  • Concept nieuwe statuten
  • Bouwtekening 
  • Stembiljet voor als u de 28e niet aanwezig kunt zijn
Tot ziens op de 28e .

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van HV de Terriërs

Wytze van de Meer


Bijlage: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 28 okt. 2015.pdf