SEIZOEN 2015 - 2016
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Mededelingen > naar alle mededelingen
ALGEMEEN
2-10-2015
Nieuwsbrief Hockeybond

Online lezen  |  Toevoegen aan adresboek
 
KNHB Koninklijk Nederlandse Hockeybond Koninklijk Nederlandse Hockeybond
Nr. 17 - 1 oktober 2015 VERENIGINGEN
Beste lezer,

Zaterdag 3 oktober start de 'Week van de Scheidsrechter'. Verschillende sportbonden en ook wij roepen verenigingen op om extra stil te staan bij haar scheidsrechters en ze in het zonnetje te zetten. Doet jouw vereniging ook mee? Laat het weten via twitter met #scheidsbedankt. Kun je nog wat tips ter inspiratie gebruiken? Je leest het in deze nieuwsbrief.
 
Inhoud

Nieuws
Thema
Opleiding
Agenda
Uitgelicht
Volg ons
TwitterFacebookLinkedIn
NIEUWS
Vooraankondiging Algemene Vergadering KNHB

  
Op dinsdagavond 24 november houdt de KNHB haar tweede Algemene Vergadering van 2015. In de afgelopen Algemene Vergadering is besloten jaarlijks een tweede Algemene Vergadering in november te houden. Begin oktober volgen de aanvangstijd en locatie evenals de voorlopige agenda. Noteer 24 november alvast in je agenda.
THEMA
Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 1 september 2015 bekend gemaakt dat sportverenigingen per 4 januari 2016 subsidie kunnen aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparing of duurzame energieopwekking. Op onze website lees je hier meer over.
OPLEIDING
Diverse plekken vrij voor bijscholingen warming-up

  
De kracht van een goede warming-up is dat hij veilig is en veel plezier geeft. De KNHB heeft in samenwerking met VeiligheidNL, partner Interpolis en kinder- en sportfysiotherapeuten een warming-up programma ontwikkeld. Uiteindelijk doel is dat zowel de vereniging als elke individuele trainer een goed doordacht en verantwoord warming-up programma hanteert dat een ‘blessurevrij en leven lang hockey’ garandeert. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor de begeleiders, trainers en/of coaches en overige verantwoordelijken rondom een team. Speciaal voor hen worden er gratis bijscholingen georganiseerd waarbij meer informatie wordt gegeven over het warming-up programma en de achterliggende doelen.

Er zijn nog diverse plekken vrij op onderstaande data. Interesse? Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op onze website.

- Woensdag 14 oktober a.s. - Huis van de Sport te Nieuwegein
- Maandag 19 oktober a.s. - BHV Push te Breda

Naast deze landelijke bijeenkomsten leiden wij ook graag experts op die bereid zijn om op de eigen vereniging en eventueel ook bij andere verenigingen een bijscholingsavond (clubthema-avond) te verzorgen. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste looptrainers, (sport) fysiotherapeuten en sportarts die op maandagavond 2 november 2015 bijgeschoold willen worden op SV Kampong (Utrecht). Lees hier meer informatie.
AGENDA

- Week van de Scheidsrechter       3 t/m 11 oktober 
UITGELICHT
Doe mee: Week van de Scheidsrechter

Het is zover. Dit weekend start de Week van de Scheidsrechter (3 t/m 11 oktober), een jaarlijkse waarderingscampagne vanuit het project 'Naar een veilig sportklimaat'. Scheidsrechters zorgen ervoor dat wedstrijden op een sportieve manier en volgens de spelregels verlopen, zodat spelers optimaal kunnen genieten van het hockey spelletje. De meeste spelers, coaches, ouders en ander publiek weten dat natuurlijk wel, maar staan daar vaak te weinig bij stil. Dus, zet de scheidsrechters in het zonnetje en laat ons weten hoe jullie dit doen via #scheidsbedankt. Kun je nog wat tips ter inspiratie gebruiken? Ga naar onze website.
website - gegevens wijzigen - contact
 1-10-2015
Agenda ALV van 28 oktober


Beste Leden, ouders en vrienden van de Terriërs,

Hierbij de agenda voor de ALV van 28 oktober.
Nadere informatie volgt

1  Opening
2  Berichten van verhindering
3  Notulen van de ALV van 27 mei 2015
4  Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2014-2015
5  Verslag kascommissie
6  Benoeming kascommissie 2015-2016
7  Statuten en aanpassingen huishoudelijk regelement
8  Verbouwing clubhuis
9  Aftredende en nieuwe commissieleden
10 Bestuursmedelingen
11 Rondvraag
12 Sluiting
Met vriendelijke groet
Wytze van de Meer
Voorzitter HV de Terriërs30-9-2015
Je bent Terriër als….

je weet dat Eva Koops, Bibi Blom, Robin Koch, Thomas Lamme, Luuk Wagter, Lars van der Laken, Dion de Jager elke zondagochtend met veel plezier en enthousiasme, de liefde voor hun eigen sport overdragen op de jongste jeugd van de Terriërs!

Maak de kinderen in jouw omgeving enthousiast voor FUNKEY Hockey!!Zoekplaatje: zoek de jongetjes!

 
28-9-2015
KNHB Nieuwsbrief

Online lezen  |  Toevoegen aan adresboek
 
KNHB Koninklijk Nederlandse Hockeybond Koninklijk Nederlandse Hockeybond
Nr. 16- 17 september 2015 VERENIGINGEN
Beste lezer,
In oktober vinden extra selectieactiviteiten voor Nederlands Jongens/Meisjes A en Jongens/Meisjes B plaats. Daarom zijn wij op zoek naar toptalenten (veldspelers én keepers), nationaal jeugdteam waardig, die om wat voor reden dan ook niet eerder aan een selectieronde meededen. In deze nieuwsbrief vind je hier meer informatie over.
 
Volg ons
TwitterFacebookLinkedIn
NIEUWS

Overhandiging EHF vlag

In Londen heeft Sue Bodycomb als President van England Hockey de EHF vlag overhandigd aan Erik Cornelissen, voorzitter van de KNHB. In 2017 organiseert Nederland van 19-27 augustus het Europees kampioenschap voor Heren en Dames in Amsterdam.
Seniorenteams weer zes tegen zes bij zaalhockey

De KNHB heeft besloten dat ook de seniorenteams vanaf seizoen 2015-2016 weer zaalhockey spelen met zes spelers in plaats van vijf. De KNHB volgt hierin het besluit van de Internationale Hockey Federatie (FIH).
THEMA

Week van de scheidsrechter

De week van 3 tot en met 11 oktober is uitgeroepen tot ‘Week van de scheidsrechter’. Deze jaarlijkse waarderingscampagne sluit aan op het project "Naar een veilig sportklimaat”. Tijdens deze week worden (club)scheidsrechters in het zonnetje gezet. Vanuit verschillende sportbonden worden acties ondernomen en worden verenigingen gestimuleerd om eens extra aandacht aan hun scheidsrechters te besteden. Ook wij roepen verenigingen op om hieraan mee te doen. Dus, zet de scheidsrechters in het zonnetje en laat ons weten hoe jullie dit doen via #scheidsbedankt
Paragames Breda

Van 17 tot en met 20 september 2015 vinden De Paragames in Breda plaats. De Paragames zorgen wederom voor een fantastisch podium, waar zowel elektrisch als hand voortbewogen rolstoelhockey wordt gespeeld. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers en sponsoren die wederom dit toernooi mede mogelijk hebben gemaakt.
De Nederlandse teams zijn te zien op twee locaties in Breda. Voor meer informatie over de Paragames, zoals de locaties en wedstrijdschema’s ga je naar de KNHB website.
OPROEP

Extra selectieactiviteit voor Nederlands Jongens/Meisjes A en B

De KNHB is op zoek naar toptalenten (veldspelers én keepers), nationaal jeugdteam waardig, die om wat voor reden dan ook de boot gemist hebben om in aanmerking te komen voor de selectie van Nederlands Jongens/Meisjes A of Nederlands Jongens/Meisjes B.
Alléén de Technische commissie/commissie Tophockey van een vereniging kan talenten opgeven, uiterlijk voor dinsdag 6 oktober. Meer informatie over deze extra selectieactiviteit vind je op onzewebsite.
Organiseert jouw vereniging schoolhockey? Laat het ons weten!

Het seizoen is weer in volle gang en de schoolhockeyactiviteiten worden opgestart. Er staan weer Funkeylessen en Kennismakingslessen (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) gepland en ook de eerste schoolhockeytoernooien komen er. Om meer aandacht te kunnen besteden aan deze activiteiten ontvangen wij graag meer informatie vanuit de verenigingen over de activiteiten die plaatsvinden, klikhier voor het speciale formulier. Mocht jouw vereniging nog geen schoolhockey activiteiten organiseren maar lijkt het je wel een kans, kijk dan hier voor nuttige informatie.
Organiseer een clinic voor jouw jeugd

Een leuke dag organiseren voor de jeugd kan op vele manieren. Denk ook eens aan de twee KNHB-clinics die in samenwerking met Bovelander & Bovelander en Sportways georganiseerd worden. De ene hockeyclinic heeft spectaculaire opblaasvelden en bij de andere komt een international langs. Meer informatie kun je hiervinden.
Contactpersonen in LISA

Om er voor te zorgen dat de KNHB informatie rechtstreeks naar de juiste persoon binnen de vereniging stuurt, is het belangrijk dat de gegevens in het ledenadministratiesysteem (LISA) correct zijn ingevoerd zijn. Zo hebben alle contactpersonen Medische Zaken afgelopen week een specifieke nieuwsbrief ontvangen. Heeft jouw vereniging nog geen contactpersoon Medische Zaken en wil je de informatie wel ontvangen stuur dan een mail naar medisch@knhb.nl.
OPLEIDING

Vooraankondiging Opleiding Technisch Coördinator (TM3)

Er is goed nieuws voor alle Technisch Coördinatoren van verenigingen die graag hun deskundigheid verbreden en verdiepen. De KNHB Academie start in het najaar 2015 weer een opleiding Technisch Coördinator niveau 3 (TM3). De opleiding bestaat uit zeven workshops en vijf praktijkopdrachten en wordt gegeven in het Huis van de Sport, te Nieuwegein. Klik hier voor meer informatie en breng jouw Technisch Coördinator op de hoogte. Of schrijf de Technisch Coördinator direct in.  
AGENDA

- Paragames Breda         17 t/m 20 september
UITGELICHT

Nieuwe Hockeyvisie online over de warming-up

Er staat weer een nieuwe Hockeyvisie online op Hockeycorner.nl. Dit keer gaat het artikel over 'Een goede warming-up: blessurevrij een leven lang hockeyen!!'. Lees snel verder.
website - gegevens wijzigen - contact
28-9-2015
Nieuwsbrief 3

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit seizoen. Reden, er is veel het vermelden waard, en we willen als bestuur graag de vaart erin houden. Dus dat doe je onder andere door mensen te informeren en hopelijk te stimuleren.

In de komende ALV van 28 oktober, zullen wij naast de gebruikelijke financiële zaken ook enkele aanpassingen in het huishoudelijk regelement aan u voorleggen. Het huishoudelijk reglement regelt al die zaken die in de statuten wel zijn vermeld, maar die in het huishoudelijk reglement aangepast en aangevuld worden met Terriërs regels.

In de statuten is bepaald, dat er voor de ALV geen quorum meer vereist is voor het houden van een rechtsgeldige ALV. De meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde aanwezigen bepalen of een voorstel wordt aangenomen of niet. U begrijpt dat het dus in uw eigen belang is, en dat van de club dat zoveel mogelijk stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de vergaderingen. Daar kunt u uw stem laten horen, en meebepalen wat de toekomst van de Terriërs wordt.

In deze ALV, zal ook het nieuwe verbouwingsplan ter goedkeuring aan de vereniging worden voorgelegd. In eerste instantie zullen die werkzaamheden worden aangepakt, welke met hygiëne en veiligheid te maken hebben. Nieuwe toiletvoorzieningen is daar een onderdeel van.

Sommige zaken, zoals uitbreiding van het balkon, staan hoog op ons verlanglijstje, maar helaas ontbreekt het ons hiervoor aan de financiële middelen. Misschien een uitdaging voor een speciale fondsenwervende activiteit?

Onze sponsoren, daar zijn we heel trots op, want die stellen ons in de gelegenheid om extra zaken aan te pakken, en dat zijn zaken die de gehele vereniging betreffen.

Het onderhoud van velden en clubhuis, zijn twee essentiële activiteiten voor onze vereniging. De velden, en alles er omheen, het ziet er meer dan verzorgd uit. Heren, bedankt voor jullie toewijding.

Sinds kort hebben we Gerard Morsch bereid gevonden om clubhuis manager te worden . Gerard is met heel veel enthousiasme begonnen aan zijn taak, en het is nu al zichtbaar dat er positieve veranderingen zijn. Gerard is streng, regels zijn regels, maar daar houden wij hockeyers wel van. Ook de barcommissie zal profiteren van de kennis en inzichten van Gerard. Gastvrouwen opleiden, cursussen verantwoord alcoholgebruik, hygiëne in de keuken, om er maar een paar te noemen zullen onder leiding van de clubhuis manager worden opgestart.

Maar nog steeds zijn we op zoek naar nog meer betrokken vrijwilligers, die op een of andere manier iets voor de vereniging willen doen. Zo heeft het team van de dinsdag trainingsleden reeds aangeboden om twee keer per jaar de keuken een goede beurt te geven. Fantastisch dames.


Binnenkort krijgt u de agenda voor de ALV, met daarbij een korte uitleg over sommige belangrijke agendapunten. Ik zie u graag op de 28ste  oktober


Met vriendelijke groet

Wytze van der Meer

Voorzitter HV de Terriërs	


 

 
28-9-2015
MiniTix stopt per 1 november


MiniTix stopt per 1 november, nieuwe pinapparaten voor contactloos betalen

zoals eerder al gemeld heeft De Rabobank besloten per 1 november a.s. te stoppen met MiniTix. In overleg met de Rabobank hebben we naar alternatieve oplossingen gezocht aangezien we blijven streven naar zo weinig mogelijk contant geld in het clubhuis. Dat is beter voor ieders veiligheid en voorkomt vergissingen. 

In onze zoektocht naar een alternatief voor het huidige systeem zijn we niet geslaagd vanwege de benodigde  aanpassingen / vervanging van ons huidige kassa systeem. Mede om deze reden is er besloten over te gaan op pinapparaten met de nieuwste technologie van contactloos pinnen. Hierdoor kan er bij de Terriërs met de nieuwste pinpassen worden betaald: Door de pas kort tegen de betaalautomaat aan te houden kunnen bedragen tot 25 euro zonder pincode worden betaald, gemakkelijk en snel. We zullen drie pinapparaten gaan gebruiken: De eerste bij de bar, de tweede bij het uitgifteluik bij de keuken en de derde, een mobiel apparaat, voor de verkoop beneden buiten het clubhuis.

Aan de ene kant waren we teleurgesteld dat de Rabobank de beslissing heeft genomen om te stoppen met MiniTix. Aan de andere kant zijn we blij met de bereidwilligheid van de Rabobank om alle kosten voor het alternatief voor hun rekening te nemen en ons zelfs nog meer financieel voordeel te bieden.

Het saldo wat per 1 november nog op je MiniTix staart wordt uiterlijk 15 november door de Rabobank op je rekening teruggestort, waarna de digitale portemonnee wordt opgeheven. 
28-9-2015
BAUERFEIND geeft GRATIS digitale voet- of beenanalyse


Snel last van pijnlijke voeten of benen?
Kom naar HOCKEYCLUB DE TERRIËRS voor een GRATIS voet- en/of beenanalyse.

Wist u dat ons dames hockeyteam 1 mede dankzij de ondersteuning van Bauefeind blijft scoren?
Ook u kunt blijven scoren want, Hockeyclub De Terriërs en Bauerfeind hebben een unieke samenwerking gerealiseerd op:

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober
van 10-00 tot 12.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur.


Heeft u regelmatig klachten aan uw voeten of benen? Grijp dan nu uw kans en maak, net zoals ons damesteam, gebruik van een GRATIS digitale voet- of beenanalyse. De analyse is geheel pijnloos en kan bijdragen aan het vroegtijdig ontdekken van voet-, been- of andere lichamelijke klachten.
Kom langs op de club, juich voor hockeyteams in actie en laat tussendoor een gratis voet- of been scan maken! U bent erbij toch op 10 of 11 oktober?

Bijlage: Flyer


10-9-2015
Verkiezing leukste sportvereniging

 

 

De Verkiezing van de Leukste Sportverereniging is gestart. Er kan nu tot en met 11 oktober 2015 op Hockeyvereniging De Terriërs gestemd worden via www.leukstesportvereniging.nl. Behaald Hockeyvereniging De Terriërs in deze editie de gemeentetitel, provincietitel of zelfs landelijke titel? Veel succes en plezier in de verkiezing gewenst.


Stemmen via SMS, handig en snel

Bij de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging kan er gratis gestemd worden via e-mail en Facebook. Daarnaast kan men stemmen per SMS doormiddel van een persoonlijke SMS-code.Via deze link kunt u snel en eenvoudig de unieke SMS-code van uw sportvereniging vinden.

Stemmen via SMS mag maximaal één keer per mobiel nummer. Bij het uitbrengen van een stem via de website wijst het zich vanzelf. Ter bevestiging van de stem ontvangt de stemmer een SMS-bericht retour. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 0,60 (exclusief de kosten van uw mobiele telefoon).Per SMS gaat er€ 0,05 cent naar Spieren voor Spieren.Na het uitbrengen van een stem via SMS, kan er tevens nog gestemdworden via e-mail én Facebook.

Maatschappelijk partner: Spieren voor Spieren

En ook dit jaar is Spieren voor Spieren als goed doel verbonden aan de verkiezing. Hoe meer stemmen erworden uitgebracht, hoe groter het bedrag dat tijdens de Award Uitreiking aan Spieren voor Spieren overhandigd wordt. Nog een reden om iedereen op te roepen een stem uit te brengen.Volg de verkiezing op social media

http://img2.ymlp326.com/2f7r_2f7rLikeplus3.jpgAl het nieuws rondom de verkiezing wordt op de nieuwspagina geplaatst. Natuurlijk is de verkiezing ook op social media actief. Volg de verkiezing op Facebook en Twitter en mis niets.


 

 

 
7-9-2015
Nieuw Sleuteladres

Vanaf deze week (7 september 2015) is het sleuteladres gewijzigd!

Sleutels kunnen worden opgehaald bij Gerard Morsch, Boekenstein 30, Heiloo ( tel: 06-12377787).
Aan het einde van de speeldag moeten sleutels en opbrengst daar ook weer ingeleverd worden.7-9-2015
Funkey begint binnenkort weer!

Funkey is een lesprogramma voor kinderen van 4 tot ca. 6 jaar waarbij het programma is gericht op het aanleren van motorische – en sociale vaardigheden. De KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) heeft een programma vol sport, spel en "knotsgekke oefeningen”opgesteld waar wij tijdens de Funkey trainingen gebruik van maken.

Iedere les heeft de duur van ongeveer één uur inclusief warming-up en afsluiting. De kinderen worden in groepjes verdeeld, vervolgens rouleren de groepjes ieder kwartier naar een andere oefening. Iedere les eindigt met een glaasje limonade en wat lekkers.

De Funkey-trainingen worden gehouden door jonge, maar ervaren trainers en zijn gericht op loopscholing, balvaardigheden en een vorm van hockey. De reguliere Funkey ronde start met een inlooptraining op zondag 13 september van 10.00 uur – 11.00 uur. In principe gaan wij de volgende 10 weken gewoon door, ook tijdens vakanties en speciale weekenden.

De kosten voor een Funkey – ronde bedragen €50,- per kind, te voldoen middels automatische incasso.

Het clubhuis van De Terriërs is open tijdens de lessen, de ouders kunnen hier een lekker kopje koffie/thee consumeren. In het clubhuis is er altijd iemand aanwezig om vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u ook altijd mailen naar:
funkey@hvdeterriers.nl19-2-2015
€ 1.000 PER NIEUWE VOLVO VIA VOLVO TON VAN KUYK !

WEET U HET NOG:
WE KRIJGEN ALS CLUB € 1.000 PER NIEUWE VOLVO
VIA VOLVO TON VAN KUYK !


Best clublid,

Hoewel de keuze voor een auto natuurlijk helemaal uw eigen zaak is, wil ik toch nog een keer een lans breken voor de Clubbonusactie van Volvo. Het clublid (of de ouders van een jeugdlid!) die een nieuwe Volvo koopt of least via onze eigen Volvo clubdealer Ton van Kuyk beloont daarmee onze club met liefst € 1.000 netto in de clubkas. Die bonus komt van de importeur Volvo Cars Nederland B.V. en gaat dus niet ten koste van uw inruil of onderhandeling bij de dealer!

Deze actie is verlengd voor 2015 en loopt exclusief bij onze clubdealer Volvo Ton van Kuyk. Want hij heeft al jaren een herkenbare band met onze club. Onnodig te zeggen dat we als club erg gebaat zijn bij het welslagen van deze actie.

Het werkt heel simpel. Wanneer u een nieuwe Volvo koopt of least via Volvo Ton van Kuyk geeft u aan dat u clublid bent of ouder bent van een jeugdlid. Serge Verhulp van Volvo Ton van Kuyk zal dan het clubbonus formulier invullen. U hoeft slechts een bewijs van lidmaatschap te overleggen middels een afschrijving van de contributie.

We hopen samen dat dit voor 2015 een goede bijdrage kan leveren voor de ontwikkeling van het ons nieuwe club gebouw. Aan u slechts de vraag uw lidmaatschap kenbaar te maken bij Volvo Ton van Kuyk

Met vriendelijke groeten,
Roemer Boogaard, voorzitter
Cees Driehuis, sponsorcommissie
Bijlage: Volvo bonus brief 2015.pdf