HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 
Bestuur

Reminder: ALV op 27 november om 19.30 uur

27-11

Het bestuur van HV De Terriërs nodigt alle leden en ouders van jeugdleden graag uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 27 november 2023 om 19:30 uur in het clubhuis.

 

 

Agenda

 

Opening

 

1.              Ingekomen stukken

 

2.              Vaststellen notulen ALV 26 juni 2023

3.              Financieel verslag en vaststellen resultaten seizoen 2022-2023

4.              Verslag kascommissie

5.              Mededelingen vanuit het bestuur

6.              Rondvraag

Sluiting

 

 

De vergaderstukken worden vanaf 20 november a.s. geplaatst op het beveiligde deel van de website waar je komt door met je lidnummer en wachtwoord in te loggen (inloggen op website rechts bovenin, op het dashboard kiezen voor optie club, daarna optie documenten).

Onze Sponsoren