HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 
Bestuur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 17 juni a.s.

3-6

Het bestuur van HV De Terriërs nodigt alle leden en ouders van jeugdleden graag uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 17 juni 2024 om 19:30 uur in het clubhuis.

 

Agenda

Opening

1.                           Ingekomen stukken

2.                           Vaststellen notulen ALV 27 november 2023

3.                           Voorlopig financieel jaarverslag 2023/2024

4.                           Begroting 2024/2025

5.                           Contributies 2024/2025

6.                           Voorstellen en benoemen bestuursleden
                    - algemeen bestuurslid Dik Jan Jetses
                    - bestuurslid Accommodatie Lucas Timmermans
                    - herbenoeming voorzitter Michiel Ullers

7.                           Mededelingen vanuit het bestuur

8.                           Rondvraag

Sluiting

 

De vergaderstukken worden vanaf 3 juni a.s. geplaatst op het beveiligde deel van de website waar je komt door met je lidnummer en wachtwoord in te loggen (inloggen op website rechts bovenin, op het dashboard kiezen voor optie club, daarna optie documenten).

Onze Sponsoren