SEIZOEN 2016 - 2017
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Mededelingen > naar alle mededelingen
ALGEMEEN
12-6-2017
inleveren keepertassen breedte teams

Beste coaches / aanvoerders van breedte teams in bezit van keeperstassen,

Op dinsdag 27 juniwillen wij jullie de gelegenheid geven de keepersspullen (met tassen) in te leveren in het clubhuis van De Terriërs (mocht er toch een vaste keeper bij het team zijn gekomen, dan graag doorgeven dat deze maandagavond 26 juni tussen 18:30 en 21:30 langs moet komen).

Er zal dan door ons gecontroleerd worden wat er stuk is en of er voor volgend seizoen nog nieuwe delen van de uitrusting aangeschaft moet worden. De door u betaalde borg zal indien er geen schade is gevonden aan u worden uitbetaald.

We verwachten de desbetreffende categorieën op de volgende tijdstippen:

D en E: 19:00 uur

A, B, C, D: 20:00 uur

Senioren en veteranen: 21:00 uur

Aangezien we voor iedere tas even de tijd willen nemen, kan het zijn dat je soms even moet wachten. Wij vragen jullie hiervoor wat begrip.

De uitleenregels die dit seizoen zijn ingegaan blijven onverminderd van kracht in 2017-2018. Hieronder nog even kort de regels:

Iedere vaste keeper of iedere coach van een team met tas in beheer tekent een overeenkomst, waarin duidelijk zal worden aangegeven hoe wij verwachten dat er moet worden omgegaan met de door De Terriërs ter beschikking gestelde keepersuitrusting. Tevens zal er bij uitgifte van de uitrusting een borg gevraagd gaan worden van € 50,- per uitrusting. Wij gaan er vanuit dat een ieder deze borg terug zal krijgen aan het eind van het lopende seizoen, tenzij er gebreken worden geconstateerd die alleen door slechte omgang met de uitrusting hebben kunnen ontstaan.

Graag tot 27 juni.

De sloten dienen van de lockers te worden afgehaald zodat er onderhoud aan de deurtjes gepleegd kan worden.

Met vriendelijke groet,
Daan Sep en Yvonne Knijn
Materialencommissie HV De Terriërs


12-6-2017
Inleveren keeperstassen (vaste) keepers

Beste (vaste) keepers in bezit van keeperstassen,

Op maandag 26 juni willen wij jullie de gelegenheid geven de keepersspullen (met tassen) te laten controleren in het clubhuis van de Terriërs. Er zal dan door ons gekeken worden wat er stuk is en of er voor volgend seizoen nog nieuwe delen van de uitrusting aangeschaft moet worden. De betaalde borg zal niet worden uitbetaald aangezien de tas in jullie bezit blijft.

We verwachten jullie tussen 18:30 uur en 21:30 uur.

Aangezien we voor iedere tas even de tijd willen nemen, kan het zijn dat je soms even moet wachten. Wij vragen jullie hiervoor wat begrip.

De uitleenregels die dit seizoen zijn ingegaan blijven onverminderd van kracht in 2017-2018. Hieronder nog even kort de regels:

Iedere vaste keeper of iedere coach van een team met tas in beheer tekent een overeenkomst, waarin duidelijk zal worden aangegeven hoe wij verwachten dat er moet worden omgegaan met de door De Terriërs ter beschikking gestelde keepersuitrusting. Tevens zal er bij uitgifte van de uitrusting een borg gevraagd gaan worden van € 50,- per uitrusting. Wij gaan er vanuit dat een ieder deze borg terug zal krijgen aan het eind van het lopende seizoen, tenzij er gebreken worden geconstateerd die alleen door slechte omgang met de uitrusting hebben kunnen ontstaan.

De sloten dienen van de lockers te worden afgehaald zodat er onderhoud aan de deurtjes gepleegd kan worden.

Graag tot 26 juni.

Met vriendelijke groet,
Daan Sep en Yvonne Knijn
Materialencommissie HV De Terriërs