HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 

Online Informatie avond

woensdag 12 mei 2021   |   20:30 - 21:30   |   Geen locatie ingevoerd

Informatieavond op woensdag 12 mei, 20:30 uur via Microsoft Teams
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van het voorgaande, stel die dan gerust op onze voorlichtingsavond. De vragen en antwoorden die op die avond worden gesteld, zullen op onze website geplaatst worden zodat die ook na te lezen zijn mocht je de voorlichtingsavond niet kunnen bijwonen. 

Hieronder de link naar de online informatie avond:

Join Teams Meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjEwNDA5NmMtY2RhYS00ZGExLWFmY2QtZTU1MzNkMDkyODc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ce34e42-c07d-47bb-b72a-4ce606de6b88%22%2c%22Oid%22%3a%220dc4ecc8-1d73-469a-bb09-c6d4e4fd10b5%22%7d

Onze Sponsoren